Tävlingsvillkor

Tävlingen anordnas av TZ-shops South Sweden AB, Södergatan 16, 211 34 Malmö, organisationsnummer 556753-0539 (ansvarig för Flying Tiger Copenhagen-butikerna i Sverige).

 

Vinsten

Priset består i att vinnaren deltar i ett Store Run i en av Flying Tiger Copenhagens jubileumsbutiker i Sverige. ett Store Run innebär att vinnaren samlar så många varor som möjligt på 60 sekunder. Förutsatt att vinnaren passerar mållinjen inom 60 sekunder och agerar i enlighet med Store Run-instruktionerna som specificeras i tävlingsvillkoren och/eller som instruerat av Flying Tiger Copenhagen-personalen i butiken, så vinner vinnaren varorna i målzonen.

 

Villkor för deltagande

 1. Deltagare i tävlingen får inte vara anställda av Flying Tiger Copenhagen eller något annat företag som ingår i Zebra A / S.

 2. Deltagare i tävlingen måste vara över 15 år.

 3. Deltagare i tävlingen är ansvariga för eventuella rese- och logikostnader i samband med deltagande i tävlingen.
 4.  
 5. Flying Tiger Copenhagen väljer en vinnare.

 6. Vinnaren väljs av en jury bestående av tre representanter från Flying Tiger Copenhagen. Juryns beslut kan inte överklagas.

 7. Vinnaren kommer att meddelas via e-post. Vinnaren kommer också att tillkännages i en Instagram Story på @FlyingTigerSE, och vinnaren accepterar det.

 8. Om vinnaren inte hör av sig inom 7 dagar efter att vi har kontaktat vederbörande, så förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.

 9. Vinnaren förbinder sig att, för att vara berättigad till priset, vara tillgänglig för att delta i Store Run vid den tid som Flying Tiger Copenhagen valt.

 10. Om vinnaren inte är tillgänglig för att delta i Store Run, förbehåller sig Flying Tiger Copenhagen rätten att välja en alternativ vinnare bland deltagarna.

 11. Priset kan inte överföras eller bytas mot kontanter. Eventuell skatt betalas av vinnaren.

 12. Produkter som ingår i priset täcks inte av våra vanliga regler för retur. För defekter i produkterna är Flying Tiger Copenhagen ansvarig i enlighet med konsumentlagstiftningen.

 13. Vinnaren förbinder sig att bära kläder / accessoarer som instrueras och tillhandahålls av Flying Tiger Copenhagen under Store Run.

 14. Under Store Run får vinnaren bara välja produkter och inte t.ex. presentkort och får inte fösa ner varor i kundkorgen.

 15. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att (a) filma och intervjua vinnaren under och i samband med Store Run (b) fritt använda filmen och vinnarens namn för marknadsföringsändamål på sociala medier för Flying Tiger Copenhagen och associerade företag.

 16. Flying Tiger Copenhagen tar inte ansvar för tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagandet i tävlingen eller dess slutresultat.

 17. Vinnaren deltar i Store Run på egen risk och Flying Tiger Copenhagen kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår i samband med detta.

 18. Om vinnaren med avsikt eller försumlighet orsakar skada på butiken eller produkterna under Store Run, ska vinnaren ersätta Flying Tiger Copenhagen de inträffade kostnaderna.

 19. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att (1) diskvalificera deltagare som agerar i strid med villkoren och (2) utesluta produkter från priset i händelse av att vinnaren har handlat i strid med Store Run-instruktionerna i villkoren av tävlingen i butiken.

 20. Deltagarna godkänner alla tävlingsvillkor genom att delta i tävlingen.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

 


FSC icon
Sustainable forests

When you choose FSC®-certified goods, you support the responsible use of the world's forests, and you help to take care of the animals and people who live in them. Look for the FSC mark on our products and read more at flyingtiger.com/fsc