Hållbarhet

Vårt åtagande

Vårt åtagande att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt löper genom hela värdekedjan, från inköp, till frakt, till butiker, till slutanvändningen av våra produkter. Vi vill att våra kunder ska veta att när de köper en produkt från Flying Tiger Copenhagenhar den tillverkats i enlighet med etiska, miljömässiga och sociala standarder och är säker att använda. Detta är avgörande för vårt företags framgång och för våra konsumenter.

Vår affärsmodell innebär en hög grad av kontroll över vår värdekedja från produktdesign, förpackningsdesign, produktmaterial och testning till logistikupplägg och drift av våra butiker. Det innebär också att vår gröna omställning kan bli komplex, men också fullt möjlig.

Sedan 2019, Flying Tiger Copenhagen arbetat intensivt med att utveckla och implementera ett mer cirkulärt tankesätt i hela vårt företag. Vi vill vara föregångare i den gröna omställningen av detaljhandeln och göra vårt för att lämna över ett bättre jordklot till kommande generationer. Vi vill erbjuda prisvärda produkter som är bra för miljön och i slutändan bryta beroendet av jungfruliga fossila material och bränslen.

Vår EcoVadis-klassificering silver

År 2021 började vi få betyg av Eco Vadis, ett hållbarhetsbetyg som omfattar områdena miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, etik och hållbar upphandling. Betyget ger en översikt över våra hållbarhetsåtgärder, identifierar områden som vi kan förbättra och driver på förändring. År 2023 fick vi glädjande nog en silvermedalj för våra åtgärder, vilket placerar vårt hållbarhetsarbete bland de 3% bästa företagen i detaljhandelssektorn och bland de 25% bästa av alla företag globalt. Vårt hållbarhetsbetyg har vuxit kraftigt och ökat med nästan 25 % sedan 2021. Den rankar över 100 000 företag, så stort tack till alla som har bidragit till denna anmärkningsvärda prestation!