Udržateľnosť

Náš záväzok

Náš záväzok eticky a zodpovedne podnikať sa týka celého hodnotového reťazca, od získavania zdrojov, cez prepravu, obchody až po konečnú životnosť našich výrobkov. Chceme, aby naši zákazníci vedeli, že keď si kúpia výrobok od Flying Tiger Copenhagen, bol vyrobený v súlade s etickými, environmentálnymi a sociálnymi normami a jeho používanie je bezpečné. Je to kľúčové pre úspech našej spoločnosti a pre našich spotrebiteľov.

Náš obchodný model znamená vysoký stupeň kontroly nášho hodnotového reťazca od návrhov výrobkov, návrhov obalov, materiálov na výrobu a testovania výrobkov až po logistické nastavenie a prevádzku našich predajní. To tiež znamená, že náš ekologický prechod môže byť zložitý, ale aj úplne možný.

Od roku 2019, Flying Tiger Copenhagen intenzívne pracujeme na rozvoji a implementácii viac obehového myslenia v celej našej spoločnosti. Chceme byť lídrami v ekologickom prechode maloobchodného priemyslu a prispieť k tomu, aby sme budúcim generáciám odovzdali lepší svet. Chceme ponúkať cenovo dostupné výrobky, ktoré sú prospešné pre životné prostredie, a v konečnom dôsledku ukončiť závislosť od prvotných fosílnych materiálov a palív.

Naše strieborné hodnotenie EcoVadis

V roku 2021 sme sa začali hodnotiť v rámci hodnotenia udržateľnosti Eco Vadis, ktoré zahŕňa oblasti životného prostredia, ľudských a pracovných práv, etiky a udržateľného obstarávania. Toto hodnotenie pomáha poskytnúť prehľad o našich opatreniach v oblasti udržateľnosti, identifikovať oblasti, ktoré môžeme zlepšiť, a podnecuje zmeny. V roku 2023 sme s radosťou získali striebornú medailu za naše aktivity, ktorá zaraďuje naše výsledky v oblasti udržateľnosti medzi 3 % najlepších spoločností v sektore maloobchodného predaja odrôd a medzi 25 % najlepších spoločností na celom svete. Naše skóre udržateľnosti zaznamenalo výrazný nárast a od roku 2021 poskočilo o takmer 25 %. Hodnotí viac ako 100 000 spoločností, takže veľká vďaka všetkým, ktorí prispeli k tomuto pozoruhodnému úspechu!