Zodpovedné získavanie zdrojov

Svojimi nákupnými rozhodnutiami ovplyvňujeme sociálne, environmentálne a ekonomické podmienky v globálnych dodávateľských reťazcoch. Monitorovanie a riešenie rizík udržateľnosti v našom dodávateľskom reťazci posilňuje dôveru našich zainteresovaných strán v našu značku a zvyšuje našu pripravenosť na rastúcu pozornosť regulačných orgánov v oblasti náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch.

Naše zameranie na zodpovedné získavanie zdrojov zabezpečuje, že zohľadňujeme vplyv ľudských a pracovných práv na pracovníkov a komunity. Prostredníctvom nášho procesu dodržiavania sociálnych predpisov sa snažíme zabezpečiť, aby továrne, vybrané na výrobu v našom mene, dokázali splniť naše požiadavky a aby sa s ľuďmi, ktorí vyrábajú naše výrobky, zaobchádzalo s rešpektom a aby im boli poskytnuté spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky.

Zapojenie dodávateľov a budovanie ich schopností

Naše audítorské procesy považujeme za kľúčový nástroj na zabezpečenie súladu s predpismi v našom dodávateľskom reťazci, ale zároveň sme sa naučili, že na dosiahnutie skutočných zlepšení musíme tieto procesy kombinovať s aktívnym budovaním kapacít a školením našich dodávateľov a ich tovární.

Nemožnosť organizovať väčšie fyzické konferencie alebo školenia kvôli pandémii covid-19 podnietila vytvorenie a zavedenie Akadémie pre dodávateľov. Akadémia teraz často organizuje stretnutia na relevantné témy v rámci udržateľnosti, dodržiavania predpisov a kvality, čo nám umožňuje poskytovať školenia týkajúce sa viacerých tém a pre širšie publikum.

FSC icon
Udržateľné lesy

Keď si vyberiete tovar s certifikátom FSC®, podporíte zodpovedné využívanie svetových lesov a pomôžete sa postarať o zvieratá a ľudí, ktorí v nich žijú. Na našich výrobkoch hľadajte značku FSC a viac informácií nájdete na stránke flyingtiger.com/fsc