Opatrenia v oblasti klímy

Flying Tiger Copenhagen má svoje ciele znižovania emisií schválené vedecky podložené ciele (SBTi) ako konzistentné s úrovňami potrebnými na splnenie cieľov Parížskej dohody. Ciele týkajúce sa emisií skleníkových plynov z našich činností (rozsah 1, 2 a 3) sú v súlade so znížením potrebným na udržanie otepľovania na úrovni 1,5 °C, čo je najambicióznejší cieľ Parížskej dohody.

FSC icon
Udržateľné lesy

Keď si vyberiete tovar s certifikátom FSC®, podporíte zodpovedné využívanie svetových lesov a pomôžete sa postarať o zvieratá a ľudí, ktorí v nich žijú. Na našich výrobkoch hľadajte značku FSC a viac informácií nájdete na stránke flyingtiger.com/fsc