Ekologické výrobky

Je dôležité, aby Flying Tiger Copenhagen byť schopný ponúkať výrobky, ktoré sú z hľadiska životného prostredia lepšie ako štandardne dostupné výrobky. Výrobky, ktoré posúvajú svet pozitívnejším smerom. Na tento účel používame ako pracovný nástroj internú definíciu "ekologicky uvedomelého výrobku". Zámerne nikdy nepoužívame slovo "udržateľný", keď ide o naše výrobky, pretože chceme byť verní tejto definícii: "keď pri výrobe a preprave výrobku nevznikajú nikde v dodávateľskom reťazci žiadne negatívne dôsledky". To nemôžeme sľúbiť ani ponúknuť. Klasifikujeme Ekologické výrobky ako:

Uvedomelé predajne

FSC icon
Udržateľné lesy

Keď si vyberiete tovar s certifikátom FSC®, podporíte zodpovedné využívanie svetových lesov a pomôžete sa postarať o zvieratá a ľudí, ktorí v nich žijú. Na našich výrobkoch hľadajte značku FSC a viac informácií nájdete na stránke flyingtiger.com/fsc