Viac informácií o našich severských partnerstvách tu

Pozrite si finančné vyúčtovanie fondu Børnecancerfonden 2022 tu

Prečítajte si viac informácií o účtovnej závierke ERKL na získavanie finančných prostriedkov pre Zebra 2022 tu

Viac informácií o našich španielskych partnerstvách tu

Viac informácií o našich severských partnerstvách nájdete tu

Finančné vyúčtovanie fondu Børnecancerfonden 2022 nájdete tu

FSC icon
Udržateľné lesy

Keď si vyberiete tovar s certifikátom FSC®, podporíte zodpovedné využívanie svetových lesov a pomôžete sa postarať o zvieratá a ľudí, ktorí v nich žijú. Na našich výrobkoch hľadajte značku FSC a viac informácií nájdete na stránke flyingtiger.com/fsc