Udržitelnost

Náš závazek

Náš závazek k etickému a odpovědnému podnikání se týká celého hodnotového řetězce, od získávání zdrojů, přes přepravu, obchody až po konečnou životnost našich výrobků. Chceme, aby naši zákazníci věděli, že když si koupí výrobek od Flying Tiger Copenhagen, byl vyroben v souladu s etickými, environmentálními a sociálními normami a je bezpečný. To je zásadní pro úspěch naší společnosti i pro naše spotřebitele.

Náš obchodní model znamená vysokou míru kontroly našeho hodnotového řetězce od návrhů výrobků, návrhů obalů, materiálů a testování výrobků až po logistické nastavení a provoz našich prodejen. To také znamená, že náš ekologický přechod může být složitý, ale také zcela možný.

Od roku 2019, Flying Tiger Copenhagen intenzivně pracujeme na rozvoji a zavádění více cirkulárního myšlení v celé naší společnosti. Chceme být lídry v zelené transformaci maloobchodního průmyslu a přispět k tomu, abychom předali lepší zeměkouli budoucím generacím. Chceme nabízet cenově dostupné výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a v konečném důsledku ukončit závislost na primárních fosilních materiálech a palivech.

Naše stříbrné hodnocení EcoVadis

V roce 2021 jsme začali být hodnoceni organizací Eco Vadis, což je hodnocení udržitelnosti zahrnující oblasti životního prostředí, lidských a pracovních práv, etiky a udržitelného zadávání veřejných zakázek. Toto hodnocení pomáhá poskytnout přehled o našich opatřeních v oblasti udržitelnosti, identifikovat oblasti, které můžeme zlepšit, a podněcuje změny. V roce 2023 jsme s potěšením obdrželi za naše kroky stříbrnou medaili, která řadí naše výsledky v oblasti udržitelnosti mezi 3 % nejlepších společností v odvětví maloobchodního prodeje rozmanitých výrobků a mezi 25 % nejlepších společností na celém světě. Naše skóre udržitelnosti zaznamenalo značný nárůst a od roku 2021 poskočilo o téměř 25 %. Hodnotí více než 100 000 společností, takže velký dík patří všem, kteří k tomuto pozoruhodnému úspěchu přispěli!