Odpovědné lesní hospodářství

Odpovědné lesnictví

FSC™ - Forest Stewardship Council™ (Rada pro lesní hospodaření)

Jsme hrdí na to, že jsme součástí Forest Stewardship Council (FSC), protože to odráží náš závazek podporovat odpovědné hospodaření v lesích. Lesy hrají klíčovou roli při udržování klimatické stability, regulují naše zásoby vody a slouží jako životní prostředí pro více než polovinu druhů na planetě. Na adrese Flying Tiger Copenhagenvýznamná část materiálů, které používáme, pochází z lesů nebo na ně má vliv. V důsledku toho se snažíme zajistit zdraví těchto životně důležitých zdrojů a odpovědně s nimi hospodařit. Certifikace FSC s sebou mimo jiné nese ochranu biologické rozmanitosti a respektování práv místních obyvatel i těch, kteří v lese pracují.

Naše portfolio výrobků s certifikací FSC zahrnuje sešity, dárkové obaly, ubrousky a papírové kelímky. V roce 2022 mělo 93 % našich výrobků ze dřeva a papíru certifikát FSC. Přestože se jedná o působivý úspěch, uvědomujeme si, že je zde prostor pro další zlepšení. Proto jsme neochvějně odhodláni toto číslo ještě zvýšit. Dnes naši zákazníci v našich obchodech najdou převážně výrobky ze dřeva a papíru s certifikátem FSC. Co se týče nábytku v obchodech, začali jsme dřevo s certifikátem FSC používat v roce 2012. Od té doby je veškerý nový nábytek v prodejnách certifikován podle FSC, zatímco starší nábytek v prodejnách přechází na certifikaci FSC v souladu s obvyklým cyklem jejich renovace.