Gizlilik Politikası

Web mağazası ziyaretçileri için gizlilik politikası

Veri sorumlusu olarak, Dijital Flying Tiger Copenhagen A/S ("biz", "bize") kişisel verilerinizi korumakla yükümlüdür ve amacımız, gizliliğinizin önemini bildiğimiz ve buna saygı duyduğumuz için kişisel verilerinizi işlerken kendinizi güvende hissetmenizi sağlamaktır. Bu Gizlilik politikası, www.eu.flyingtiger.com web mağazamızı ("Web Mağazası") ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi (örneğin, toplama, kullanma, paylaşma ve başka şekilde işleme) açıklamaktadır.

Hakkınızdaki kişisel verileri, bu Gizlilik politikasının yanı sıra, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 sayılı Genel veri koruma yönetmeliği (bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) ve bunlarda yapılan değişiklikler ve bu kuralları tamamlayan bu tür diğer mevzuat dahil olmak üzere yürürlükteki yasalara uygun olarak işleyeceğiz.

1: Biz kimiz?

Kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu şirket:
Dijital Flying Tiger Copenhagen A/S
CVR no. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Kopenhag
Danimarka
Tel. +45 8852 8000

2: Kişisel verilerinizi neden işliyoruz?

2.1 Web Mağazasını ziyaret ettiğinizde otomatik olarak toplanan veriler
Web Mağazamızı ziyaret ettiğinizde, sizinle ve Web Mağazasını kullanma şeklinizle ilgili çerezleri ve diğer verileri otomatik olarak toplarız; örneğin tarayıcı türünüz, belirli bir işlevi ne kadar kullandığınız, sepetinizdeki öğeler ve IP adresiniz.

İşlememizin amacı, istatistik oluşturmak da dahil olmak üzere kullanıcı deneyimini ve Web Sitesinin işlevselliğini optimize etmektir. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi, Web Mağazasını işletmek ve iyileştirmek konusundaki meşru menfaatimizi sürdürmemiz için gereklidir (GDPR Madde 6(1)(f)). Daha fazla ayrıntı için lütfen ayrı Çerez politikasına bakın [link].

2.2 Web Mağazamızda bir profil oluşturduğunuzda toplanan veriler
Web Mağazamızda bir profil oluşturduğunuzda adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi ve şifrenizi toplarız. Ayrıca Web Mağazasındaki satın alma geçmişinizi de işleyeceğiz.

İşlememizin amacı, Web Mağazamızda alışveriş yapmayı kolay ve bilgilendirici hale getirmektir. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi, sizinle olan sözleşmenin ifası ve Web Mağazasını sizin için daha erişilebilir hale getirme konusundaki meşru menfaatimiz için gereklidir (GDPR Madde 6(1)(b) ve (f)).

2.3 Web Mağazamızda bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde toplanan veriler
Web Mağazamızdan alışveriş yaptığınızda adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi, satın aldığınız ürünleri, fiyatı ve teslimat bilgilerini toplarız. Ayrıca kullanılan ödeme kartına ilişkin bilgileri ve iadelere ilişkin bilgileri de işleyeceğiz. Kart numaranızı işlemeyeceğimizi lütfen unutmayın.

İşlememizin amacı, sipariş ettiğiniz ürünleri size sağlamak ve iadeleri kolaylaştırmaktır. Ayrıca, defter tutma ve muhasebe ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere yasal gerekliliklere uymak için gerekli bilgileri işleyeceğiz. Kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi, sözleşmenin ifası ve yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir (GDPR md. 6(1) (b) ve (c)).

2.4 Bize iletebileceğiniz talepler ele alınırken toplanan veriler
Bir ürünün kusurlu olduğuna dair bir talepte bulunmanız durumunda, adınız ve iletişim bilgilerinizin yanı sıra talebin dosyalanması ve yazışmalarımızla bağlantılı olarak tarafınızdan sağlanan bilgileri işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, sizinle yapılan sözleşmenin ifası için gereklidir (GDPR md. 6(1) (b)). İşleme ayrıca yasal bir yükümlülüğe uymak, bir garanti talebini takip etmek veya ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmeye yönelik meşru menfaatimiz için de gerekli olabilir (GDPR md. 6(1) (c) ve (f)).

Talebin ele alınması sağlık bilgilerinin işlenmesini gerektiriyorsa, bu tür hassas kişisel verileri yalnızca izin verilmişse veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekliyse işleyeceğiz (GDPR md. 9(2) (a) ve (f)).

2.5 Bizimle iletişime geçmek için formları kullanırken toplanan veriler
Bir form kullanarak bizimle iletişime geçmeniz durumunda, adınız ve iletişim bilgilerinizin yanı sıra formun gönderilmesi ve yazışmalarımızla bağlantılı olarak tarafınızdan sağlanan bilgileri işleyeceğiz. Bu veriler, bu Gizlilik politikasına uygun olarak işlenecektir.

2.6 Haber bültenlerine kaydolduğunuzda toplanan veriler
Haber bültenimize kaydolduğunuzda, adınız ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere hakkınızda kişisel veriler toplarız. İşlememizin amacı, hizmetlerimizi pazarlama konusundaki meşru menfaatimizi takip etmektir (GDPR md. 6(1) (f)).

2.7 Dengeleme testimiz
Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak meşru menfaatimize atıfta bulunduğumuz ölçüde, menfaatimizin sizin menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmadığından emin olmak için bu menfaatler için bir dengeleme testi gerçekleştirdik. Dengeleme testi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen yukarıdaki 1. bölümde verilen e-posta adresini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Kişisel verilerinizi, kişisel verilerin başlangıçta toplandığı amaçlardan başka amaçlar için işlemeyi planlıyorsak, bu daha sonraki işlemeden önce sizi yeni amaç hakkında bilgilendireceğiz.

3: Hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl topluyoruz?

Sizinle ilgili bazı kişisel verileri doğrudan sizden toplayacağız, örneğin haber bültenlerine kaydolduğunuzda, bir kullanıcı profili oluşturduğunuzda veya Web Mağazasında alışveriş yaptığınızda. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve Web sitemizde gezindiğinizde, ekipmanınız, tarayıcı etkinliğiniz ve kalıplarınız hakkında teknik verileri otomatik olarak toplarız. Bu kişisel verileri çerezler ve diğer benzer teknolojileri kullanarak toplarız, bkz. Çerez politikamız.

4: Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Kişisel bilgilerinizi şu kişilerle paylaşabiliriz:

a) Sattığımız ürünlerin tedarikçileri gibi birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve satıcılar.
b) Bizim adımıza kişisel verileri işleyen ve bu nedenle veri işleyicilerimiz olarak hareket eden üçüncü taraflar. Haber bültenleri göndermek için ve barındırma sağlayıcısı olarak üçüncü tarafları kullanıyoruz. Tüm veri işleyicilerimizle GDPR'nin 28. maddesine uygun veri işleme sözleşmeleri imzalayarak, söz konusu veri işleyicilerinin, işlemenin GDPR'nin gerekliliklerine uygun olmasını ve haklarınızın korunmasını sağlayacak şekilde uygun organizasyonel ve teknik güvenlik önlemlerini uygulamasını sağladık.
c) Vergi makamları gibi kamu makamları.
d) Web Mağazasını kullanımınızla ilgili bazı bilgileri çerezler veya benzer teknikler aracılığıyla analitik amaçlar için harici hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Bu tür bilgileri yalnızca çerez kullanımını kabul etmeniz halinde paylaşırız. İstediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz ve daha fazla bilgi için lütfen Çerez politikası.
e) Web mağazası alışverişlerinizin ödemesini gerçekleştirirken ödeme çözümleri sağlayıcıları.

Zaman zaman, kişisel bilgileri, kolluk kuvvetleri, finans kurumları ve merkezi ve yerel yönetim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli yasalar uyarınca kişisel bilgileri ifşa etmemiz gerekebilecek herhangi bir kişi (gerçek veya tüzel) veya kuruluş gibi diğer taraflara da ifşa etmemiz gerekebilir.
Kişisel bilgiler ayrıca kurumsal yeniden yapılandırma, varlıkların satışı veya devri, birleşme, elden çıkarma veya bizim veya bağlı kuruluşlarımızdan herhangi birinin mali durumundaki diğer değişikliklerle bağlantılı olarak da ifşa edilebilir.

5: Kişisel bilgilerinizi hangi koşullar altında AB/AEA dışına aktaracağız?

Bazı durumlarda kişisel bilgileri AB/AEA dışındaki ülkelere aktarıyor olabiliriz - örneğin Kanada, ABD, Avustralya, Hindistan, Japonya, Singapur, İngiltere, Yeni Zelanda, İsviçre gibi ülkelerdeki BT hizmet sağlayıcılarını kullanırken.

Bu tür aktarımlar yalnızca belirli amaçlar için gerçekleşecek ve aşağıda belirtildiği gibi bu tür aktarımlar için her zaman uygun güvencelerin mevcut olmasını sağlayacağız:

a) Ülke/ülkeler veya şirket/şirketler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kişisel verilerin yeterli düzeyde korunduğu kabul edilmiştir/edilmiştir.
b) Ülke/ülkeler Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasına sahip olarak kabul edilmemiştir. Bu gibi durumlarda, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan "Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına ilişkin model sözleşmeler" veya yetkili makamlar tarafından onaylanan diğer herhangi bir sözleşme anlaşmasının kullanılması yoluyla aktarım için uygun güvenceler sağlayacağız.

6: Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklayacağız?

Kişisel bilgilerinizi yalnızca verilerin toplandığı veya daha sonra işlendiği amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Genel bir kural olarak, müşteri sözleşmeleri ve satın alma işlemlerine ilişkin verileri, yasal yükümlülüklerimize uymak için sözleşmenin yapıldığı veya satın alma işleminin tamamlandığı yılın sonundan itibaren beş (5) yıl boyunca saklayacağız.

Gerekirse, yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için bilgilerinizi daha uzun bir süre saklayacağız. Ayrıca, yasal olarak bunu yapmamız gerekiyorsa veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için saklama gerekliyse, kişisel bilgilerinizi daha uzun bir süre saklayabiliriz.

Aşağıdaki kişisel bilgi türleri için özel saklama politikalarımız bulunmaktadır:

- Web Mağazamızı ziyaret ettiğinizde otomatik olarak toplanan veriler Çerez politikasına uygun olarak silinecektir.
- Pazarlama amacıyla işlenen bilgiler, izninizi geri çekmeniz üzerine silinecektir. Ancak, Danimarka Zamanaşımı Yasası uyarınca geri çekildikten iki yıl sonra pazarlama materyali alma izninize ilişkin belgeleri saklarız.
- Müşteri talepleriyle ilgili olarak işlenen bilgiler, dava kapandıktan beş (5) yıl sonra silinecektir
- Kişisel yaralanma ile ilgili olarak işlenen bilgiler 10 yıl süreyle saklanacaktır

7: Kişisel bilgilerinizin sağlanması zorunluysa ne olur?

Bazı durumlarda, kişisel bilgilerinizin en azından bir kısmının sağlanması, bir sözleşme yapmak için gerekli bir gerekliliktir.
Bu nedenle, bu tür kişisel verileri paylaşmayı reddetmeniz halinde, talep ettiğiniz hizmetleri sağlayamayabiliriz.

8: Güvenlik önlemlerimiz nelerdir?

Kişisel verilerinizi manipülasyon, kayıp, imha ve yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik önlemleri uygulayacağız. Güvenlik prosedürümüzü en yeni teknolojik gelişmelere göre sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

9: Haklarınız nelerdir?

Genel olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinize erişim ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
- Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme ve kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına da sahipsiniz.
- Kişisel bilgilerinizin işlenmesi izninize dayanıyorsa, izninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, siz onayınızı geri çekmeden önce gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.
- Kişisel bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz (veri taşınabilirliği).

Bu haklar üzerinde koşullar veya sınırlamalar olabilir. Bu nedenle, örneğin belirli bir durumda veri taşınabilirliği hakkına sahip olduğunuz kesin değildir - bu, işleme faaliyetinin özel koşullarına bağlıdır. Ayrıca, örneğin kişisel verilerinizin silinmesini talep ederseniz, talep ettiğiniz hizmetleri sağlayamayabiliriz.
Danimarka Veri Koruma Kurumu'na veya yaşadığınız ya da veri koruma yasasının ihlal edildiğini düşündüğünüz ülkedeki veri koruma makamlarına her zaman şikayette bulunabilirsiniz.