Ansvarsfull förpackning

Förpackningar är en av de största avfallskategorierna i världen. De har ofta en kort livslängd och en stor miljöpåverkan. Vi behöver dem för att skydda och informera, men vi kommer framöver att använda så lite material som möjligt. Det är bra för miljön, och det mildrar de många olika system för beskattning av förpackningar som växer fram på global nivå.

Ambitioner

Vårt fokus när det gäller förpackningar är:

- Använd mindre förpackningar
- Ta bort överflödig/onödig plast
- Gör det enkelt att sortera och återvinna.

Vårt mål att minska användningen av plastförpackningar med 20 % till 2022 har redan uppnåtts under 2021, då vi lyckades minska användningen med 28 % sedan 2019. På grund av den mycket positiva utvecklingen på detta område har vårt förpackningsmål reviderats och ett mer ambitiöst mål har satts upp. Vi siktar nu på en minskning av plastförpackningar med 50 % till 2025.

Exempel på förpackningar

Våra minskningar av plastförpackningar är i hög grad ett resultat av många små förändringar. Genom att granska varje förpackning för att hitta optimeringsmöjligheter blir de små förändringarna mycket betydelsefulla. Ett exempel är dessa mycket populära mintpastiller. Förpackningen föddes med en innerbricka av plast, som nu har bedömts som onödig. Genom att ta bort denna lilla plastbit har vi tagit bort nästan fyra ton plast per år, vilket motsvarar över 12 ton CO2eq-utsläpp på årsbasis.

FSC icon
Hållbara skogar

När du väljer FSC®-certifierade varor stöder du en ansvarsfull användning av världens skogar och hjälper till att ta hand om de djur och människor som lever i dem. Titta efter FSC-märket på våra produkter och läs mer på flyingtiger.com/fsc