The site is machine translated. If you want to view the site in English, click here

×

Varning! Om du väljer ett annat språk än engelska är det en maskinöversättning som troligen kommer att få dig att le.

Hållbarhet

Vårt engagemang

Vårt åtagande att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt sträcker sig genom hela värdekedjan, från inköp, till frakt, till butiker och till våra produkters slutanvändning. Vi vill att våra kunder ska veta att när de köper en produkt från Flying Tiger Copenhagen har den producerats i enlighet med etiska, miljömässiga och sociala normer och är säker att använda. Detta är avgörande för vårt företags och våra konsumenters framgång.

Vår affärsmodell innebär en hög grad av kontroll över vår värdekedja från produktdesign, förpackningsdesign, produktmaterial och testning till logistikupplägget och driften av våra butiker. Detta innebär också att vår gröna övergång kan vara komplex, men också fullt möjlig.

Sedan 2019 har Flying Tiger Copenhagen arbetat intensivt med att utveckla och implementera ett mer cirkulärt tankesätt i hela vårt företag. Vi vill vara föregångare i den gröna omställningen av detaljhandeln och göra vår del för att lämna över ett bättre jordklot till kommande generationer. Vi vill erbjuda prisvärda produkter som är bra för miljön och i slutändan avsluta beroendet av jungfruliga fossila material och bränslen.