The site is machine translated. If you want to view the site in English, click here

×

Varning! Om du väljer ett annat språk än engelska är det en maskinöversättning som troligen kommer att få dig att le.

Återkallande av produkter

Flying Tiger Copenhagen meddelar att de återkallar:

Flying Tiger Copenhagen strävar kontinuerligt efter att upprätthålla och förbättra säkerheten hos våra produkter och se till att våra kunder känner sig trygga när de köper våra produkter.
Det är viktigt för oss att våra kunder litar på våra produkters kvalitet och säkerhet. Därför reagerar vi så snabbt som möjligt när vi upptäcker produkter som inte uppfyller de rättsliga bestämmelserna.

December 2021

Problem:

Plasten kan i sällsynta fall bli mjuk och exponera det interna kablaget. Det finns därför en potentiell risk för elektriska stötar.

Återkallad produkt:

LADDARE 2,4 A DUBBEL USB EU VIT och LADDARE 2,4 A DUBBEL USB EU SVART, art.nr 3024900 och 3024901, sålda sedan 1 oktober 2020.

För att se om du har någon av dessa specifika laddare, kontrollera antingen ”modellnummer: 3024900” eller ”modellnummer: 3024901” som står tryckt på laddaren.

Åtgärd:

Kunder ska omedelbart sluta använda denna produkt.

Konsumenter uppmanas att lämna tillbaka laddaren till närmaste Flying Tiger Copenhagen-butik för full återbetalning.

Det är viktigt för oss att våra kunder litar på våra produkters kvalitet och säkerhet.

Därför reagerar vi alltid så snabbt som möjligt när vi upptäcker produkter som inte uppfyller lagstadgade bestämmelser.

Juli 2021

Länder: Danmark

Återkallad produkt: Smarties Pop Up 85 ml
Artikelnummer: 3010809
Partinummer: AR9220054101, AR9220063102, AR9220065801, AR9220085401, AR9220091501, AR0020082301, AR0020094101, AR0020101901, AR0020102701, AR0020105101, AR0020111201, AR0020114901, AR0020115901, AR0020123001, AR0020124501, AR0020130701, AR0020134702, AR0020140901, AR0020141901, AR0020143601, AR0020151501, AR0020153901, AR0020162201, AR0020164101, AR0020170101, AR0020172701, AR0059131001, AR0059133601, AR0059135901, AR0059152901, AR0059155201, AR0059170701, AR0059175401, AR0059182301,

AR0059190701Förfallodagar: 31-08-2021, 31-01-2022, 28-08-2022

Problem: Produkten kan innehålla spår av bekämpningsmedlet etylenoxid.

Incidenter: Leverantör bad om återkallelse.

Åtgärd: Kunderna bör omedelbart sluta äta denna produkt. Konsumenterna uppmanas att returnera produkten till närmaste Flying Tiger Copenhagen-butik för full återbetalning. Det är viktigt för oss att våra kunder litar på våra produkters kvalitet och säkerhet. Därför reagerar vi så snabbt som möjligt när vi får återkallelser från våra leverantörer.

Juli 2021

Länder: Italien, Spanien, Frankrike, Belgien, Danmark, Ungern, Österrike, Norge, Finland, Sverige, Nederländerna, Polen, Estland, Tjeckien, Island, Slovakien, Tyskland, Cypern, Grekland, Litauen, Tyskland, Ungern, Österrike, Norge, Finland, Sverige, Nederländerna, Polen, Estland, Tjeckien, Island, Slovakien, Tyskland, Cypern, Grekland, Litauen.

Återkallad produkt: Banana Chips 125
GramArtikelnummer: 2401418Batch
:
8008634Slutdatum: 16.09.21

Müsli Mix 150
gramArtikelnummer: 2401482Batch
:
8008911Förfallodatum: 14.10.
21Artikelnummer: 2401563Batch
:
8009035Utgångsdatum: 14.10.21

Problem: Man misstänker att det kan finnas salmonella i ovannämnda produkter, som innehåller bananchips.

Incidenter: Leverantör bad om återkallelse.

Åtgärd: Kunderna bör omedelbart sluta äta denna produkt. Konsumenterna uppmanas att returnera produkten till närmaste Flying Tiger Copenhagen-butik för full återbetalning. Det är viktigt för oss att våra kunder litar på våra produkters kvalitet och säkerhet. Därför reagerar vi så snabbt som möjligt när vi får en återkallelse från vår leverantör.

Februari 2021

Länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Österrike.

Återkallad produkt: Bil lastbil med bilar i trä, artikel nr 3019330, försäljningsperiod: November 2019 - april 2020.

Problem: Den gröna dragkroken kan lossna och bli en liten del som kan utgöra en kvävningsrisk för barn.

Incidenter: Inga rapporterade. Detta är en förebyggande åtgärd.

Åtgärd: Kunderna bör omedelbart sluta använda denna produkt och förvara den utom räckhåll för barn. Konsumenterna uppmanas att lämna tillbaka leksaken till närmaste Flying Tiger Copenhagen-butik för full återbetalning.