Miljövänligt produkter

Det är viktigt för Flying Tiger Copenhagen att kunna erbjuda produkter som är miljömässigt bättre än de som är standard. Produkter som driver världen i en mer positiv riktning. För detta ändamål använder vi en intern definition av en "miljömedveten produkt" som ett arbetsverktyg. Avsiktligt använder vi aldrig ordet "hållbar" när det gäller våra produkter eftersom vi vill vara trogna definitionen: "när det inte finns några negativa konsekvenser någonstans i leveranskedjan vid tillverkning och transport av produkten". Det kan vi varken lova eller erbjuda. Vi klassificerar Miljövänligt produkter som:

Medvetna butiker

FSC icon
Hållbara skogar

När du väljer FSC®-certifierade varor stöder du en ansvarsfull användning av världens skogar och hjälper till att ta hand om de djur och människor som lever i dem. Titta efter FSC-märket på våra produkter och läs mer på flyingtiger.com/fsc