En fråga om material

I en värld med begränsade resurser måste vi noggrant välja vilka material vi använder. Läs mer om miljövänliga produktmaterial och lär dig varför plast ibland är fantastiskt.

Bambu är coolt

Bambu har sin egen kraftfulla historia. Den har en draghållfasthet som konkurrerar med stål och är den snabbast växande växten på planeten. Bambu kan växa upp till imponerande en meter i veckan. Men det bästa med bambu är att det är en förnybar resurs. Den fortsätter att skjuta nya skott och dess rötter stannar kvar i jorden, vilket bidrar till att förhindra jorderosion.

Stål är en bra affär

Rostfritt stål ser inte bara coolt ut, det är också miljövänligt coolt! Den blanka metallen på din gaffel, kniv och kylskåpsdörr (och så mycket mer) är mycket hållbar och kan återvinnas helt och hållet. Den är lätt att smälta om och kan återanvändas i oändlighet utan att kvaliteten försämras. Detta gör rostfritt stål till ett material som kan hålla livet ut. Dessutom fläckar, korroderar eller rostar det inte lika lätt som vanligt stål.

Sjögräs växer snabbt

Sjögräs är en fantastisk växt som lever i grunda, skyddade områden längs kusten. Om du befinner dig i närheten av en vik eller en lagun är du säkert också nära sjögräs. Sjögräs, som inte ska förväxlas med sjögräs, är ett förnybart och biologiskt nedbrytbart material i sin naturliga form.

Återvunnen plast är fantastiskt

Plast som har återvunnits är mycket mer klimatvänligt. Plast är ett av världens mest mångsidiga och vanligt förekommande material, och för vissa produkter är det helt rätt material att använda. När plast återvinns och återanvänds förhindrar vi att avfall skapas och respekterar de resurser som redan har använts vid tillverkningen av materialet.

Glas fick klass

Skål för glas, ett mycket hållbart och 100% återvinningsbart material! Glas är ett av de material som återvinns i störst utsträckning världen över. När glas samlas in för återvinning kräver det en lägre smälttemperatur, vilket minskar koldioxidavtrycket. För varje sex ton återvunnet glas sparar vi atmosfären ett ton koldioxid. Glas kan återvinnas i all oändlighet.

Träets underverk

Trä är ett underbart material. Det är förnybart, biologiskt nedbrytbart, långlivat och åldras vackert. Trä som skördats från FSC® certifierade skogar är ännu mer miljövänligt. FSC är en internationell, ideell organisation som ser till att de träd som avverkas ersätts eller får återhämta sig naturligt. Leta efter FSC-logotypen och köp lövträ med gott samvete.

Papper är tilltalande grönt

Du kanske vill anteckna alla trevliga saker som finns att säga om papper som material. Det är lätt att återvinna, det är förnybart och det är biologiskt nedbrytbart. Papper som tillverkas av FSC® certifierade skogar är särskilt miljövänligt och coolt. FSC är en grön certifiering. Den garanterar att de avverkade träden ersätts och att skogen får återhämta sig naturligt.

Hungrig efter mer miljövänlig information?

Om svaret är ja, är det din lyckodag. För att göra det lättare för dig att göra ett miljövänligt val har vi identifierat alla gröna produkter i vår webbshop och märkt dem med en miljövänlig etikett. Se hur vi klassificerar miljövänlighet och utforska vårt gröna sortiment.


FSC icon
Hållbara skogar

När du väljer FSC®-certifierade varor stöder du en ansvarsfull användning av världens skogar och hjälper till att ta hand om de djur och människor som lever i dem. Titta efter FSC-märket på våra produkter och läs mer på flyingtiger.com/fsc