Planet

Hållbara produkter

Våra produkter är själva kärnan i vår verksamhet. Vi vill erbjuda våra kunder användbara, roliga och inspirerande produkter till överkomliga priser. Vi vill att våra produkter ska vara säkra och vidtar därför betydande åtgärder för att se till att alla artiklar har producerats under humana och ansvarsfulla förhållanden med respekt för internationella sociala, miljömässiga och etiska normer.

Som en globalt verksam detaljhandlare har vi ett ansvar för vår påverkan på planeten genom hela värdekedjan. Vår miljöpolicy uttrycker vårt åtagande att skydda miljön och klimatet genom att minimera vår påverkan. En betydande del av vår påverkan härrör från produktionen i vår leveranskedja. Följaktligen specificerar vår uppförandekod för leverantörer ytterligare våra krav på miljömedvetenhet och miljöbeteende hos våra leverantörer.

Förutom att försöka minimera påverkan i leveranskedjan fokuserar vi våra resurser på följande områden Flying Tiger Copenhagensom detaljhandlare har störst påverkan. Detta innebär bland annat att vi väljer mer Miljövänligt material till våra produkter, använda mindre plast i hela värdekedjan, köpa hållbara skogsprodukter, minimera förpackningar, minska energiförbrukningen i butiker och på kontor och minimera matavfall och annat produktavfall genom donationer.

Hållbara butiker

Vi vill att våra butiker ska vara Miljövänligt. Detta inkluderar:

Skåp och lådor: Tillverkade i pallstorlekar för optimal transport. Tillverkad av trä från hållbart skogsbruk (FSC). Målade med vattenbaserade färger. Skåp, lådor och inventarier: Tillverkade av 100 % återvinningsbart trä och metaller (stål och aluminium).

Lampor: 100 % LED-lampor - låga utsläpp och låg värme, vilket också innebär mindre användning av luftkonditionering.

Shoppingpåsar: Tillverkade av främst återvunnen plast.

Shoppingkorgar: Tillverkade av 100 % återvinningsbar plast.

Hur vi definierar Miljövänligt

Vi klassificerar Miljövänligt som:

  • Tillverkad av FSC-certifierat trä/pappersmaterial (minst 95 %).
  • Tillverkad av återvunnet material (minst 80 %)
  • Tillverkad av förnybart material (minst 95 %)
  • Tillverkade av lätt återvinningsbara material (glas, aluminium, stål eller järnprodukter med ett innehåll av >= 95 %)
  • En blandning av ovanstående (individuellt bedömd av hållbarhetsavdelningen).