Play

Hej, ste pripravení hrať?

Vytiahnite zástrčku a hrajte spolu!
Naša nová ekologická taška, ktorú si môžete kúpiť v našich predajniach, je vyrobená z recyklovaných fliaš. A pretože sa chceme zahrať do vašich sŕdc, pridali sme na zadnú stranu tašky trochu zábavy.

Nuly a krížiky

Dvaja hráči sa striedajú v označovaní políčok v mriežke 3x3. Hráč, ktorému sa podarí umiestniť tri svoje značky do diagonálneho, horizontálneho alebo vertikálneho radu, je víťazom.

Vyraziť na cestu

Nemáte radi automobilové dobrodružstvo?
Vezmi si svoje vysnívané auto, sleduj zákruty a precvič si svoje motorické schopnosti. Čoskoro sa staneš kráľom ciest.

Deväť mužov Morris

Dvaja hráči sa striedajú v umiestňovaní svojich figúrok 2x9 na jednotlivé body hracej plochy (priesečníky, kde sa stretáva vodorovná a zvislá čiara). Po umiestnení všetkých deviatich figúrok (alebo "mužov") na hraciu plochu sa hráči striedajú v presúvaní svojich mužov na voľné susedné miesto.
na susedný bod. Ak sa hráčovi podarí umiestniť tri svoje mužíky do jednej línie, či už vodorovnej alebo zvislej, vytvoril "mlyn" a môže odstrániť jedného zo súperových mužíkov. Toto platí pre každý vytvorený mlyn.

Muži, ktorí sú súčasťou súperovho mlyna, nesmú byť vzatí, pokiaľ nie je možný iný ťah. Ak hráčovi zostanú len traja muži, môžu jeho muži "skočiť" z jedného bodu na druhý. To znamená, že nemusia sledovať línie, ale môžu "letieť" na náhodný bod na hracej ploche.

Hru vyhráva hráč, ktorý zníži počet figúrok svojho súpera na dve, alebo ak tento súper nemôže pohnúť svojimi figúrkami, pretože sú zablokované.

Hľadáte ďalšie inšpirácie?