Odpowiedzialna gospodarka leśna

Odpowiedzialna gospodarka leśna

FSC™ - Forest Stewardship Council™ (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej)

Jesteśmy dumni z przynależności do Forest Stewardship Council (FSC), ponieważ odzwierciedla to nasze zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnego zarządzania lasami. Lasy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu stabilności klimatu, regulują nasze zaopatrzenie w wodę i służą jako siedliska dla ponad połowy gatunków na naszej planecie. W Flying Tiger Copenhagenznaczna część wykorzystywanych przez nas materiałów pochodzi z lasów lub ma na nie wpływ. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zdrowie i odpowiedzialne zarządzanie tymi kluczowymi zasobami. Certyfikat FSC obejmuje między innymi ochronę różnorodności biologicznej i poszanowanie praw miejscowej ludności, a także osób pracujących w lesie.

Nasze portfolio produktów z certyfikatem FSC obejmuje notebooki, upominki Pakowanieserwetki i kubki papierowe. W 2022 r. 93% naszych produktów z drewna i papieru posiadało certyfikat FSC. Chociaż jest to imponujące osiągnięcie, zdajemy sobie sprawę, że istnieje możliwość dalszej poprawy. Dlatego jesteśmy niezłomni w naszym dążeniu do dalszego zwiększania tej liczby. Obecnie w naszych sklepach klienci znajdą głównie produkty z drewna i papieru z certyfikatem FSC. Jeśli chodzi o meble sklepowe, zaczęliśmy stosować drewno z certyfikatem FSC w 2012 roku. Od tego czasu wszystkie nowe meble sklepowe posiadają certyfikat FSC, podczas gdy starsze meble sklepowe będą przechodzić na certyfikat FSC zgodnie ze zwykłym cyklem renowacji.