Polityka prywatności

Polityka prywatności dla odwiedzających sklep internetowy

Jako administrator danych, firma Digital Flying Tiger Copenhagen A/S ("my", "nas") jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych, a naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa podczas przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy i szanujemy znaczenie Twojej prywatności. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy (np. gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy) dane osobowe użytkownika podczas jego wizyty w naszym sklepie internetowym, www.eu.flyingtiger.com ("Sklep internetowy").

Będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Państwa zgodnie z niniejszą polityką prywatności, a także obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej "GDPR") i wszelkimi jego zmianami oraz innymi tego typu przepisami uzupełniającymi.

1: Kim jesteśmy?

Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
Nr CVR. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Kopenhaga
Dania
Tel. +45 8852 8000

2: Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

2.1 Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w sklepie internetowym
Kiedy odwiedzasz nasz Sklep Internetowy, automatycznie zbieramy pliki cookies oraz inne dane o Tobie i sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego np. typ przeglądarki, stopień wykorzystania danej funkcji, pozycje w koszyku oraz adres IP.

Celem naszego przetwarzania jest optymalizacja doświadczeń użytkowników i funkcjonalności Strony, w tym tworzenie statystyk. To przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli realizować nasz uzasadniony interes w zakresie prowadzenia i ulepszania Sklepu Internetowego (GDPR Art.6(1)(f)). Więcej szczegółów znajduje się w odrębnej polityce cookies [link].

2.2 Dane zbierane podczas tworzenia profilu w naszym Sklepie Internetowym
Kiedy tworzysz profil w naszym Sklepie Internetowym, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i hasło. Będziemy również przetwarzać Twoją historię zakupów w Sklepie Internetowym.

Celem naszego przetwarzania jest umożliwienie łatwego i informacyjnego dokonywania zakupów w naszym Sklepie Internetowym. To przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą oraz do naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zwiększenie dostępności Sklepu Internetowego dla Ciebie (GDPR Art.6 ust.1 lit. b) i f)).

2.3 Dane zbierane podczas dokonywania zakupów w naszym Sklepie Internetowym
Kiedy dokonujesz zakupów w naszym Sklepie Internetowym, zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zakupione przedmioty i cenę, a także informacje o dostawie. Będziemy również przetwarzać informacje o użytej karcie płatniczej oraz wszelkie informacje dotyczące zwrotów. Prosimy pamiętać, że nie będziemy przetwarzać numeru Państwa karty.

Celem przetwarzania przez nas danych jest dostarczenie Państwu zamówionych produktów oraz ułatwienie dokonywania zwrotów. Będziemy również przetwarzać informacje niezbędne do spełnienia wymogów prawnych, w tym w odniesieniu do prowadzenia księgowości i rachunkowości. To przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz do spełnienia obowiązku prawnego (GDPR art.. 6 ust. 1 lit. b) i c)).

2.4 Dane zbierane podczas obsługi roszczeń, które możesz u nas złożyć
W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, że produkt jest wadliwy, będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także informacje przekazane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji i naszą korespondencją.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą (GDPR art.. 6(1) (b)). Przetwarzanie może być również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń gwarancyjnych lub z uwagi na nasz uzasadniony interes, jakim jest poprawa jakości naszych produktów i usług (GDPR art.. 6 ust. 1 lit. c) i f)).

Jeśli obsługa roszczenia wymaga przetwarzania informacji o stanie zdrowia, będziemy przetwarzać takie wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy została udzielona zgoda lub gdy jest to niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (GDPR art.. 9 ust. 2 lit. a) i f)).

2.5 Dane zbierane podczas korzystania z formularzy do kontaktu z nami
W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza, będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także informacje podane przez Ciebie w związku z wysłaniem formularza i naszą korespondencją. Dane te będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

2.6 Dane zbierane podczas zapisywania się na newsletter
Gdy zapisujesz się na nasz newsletter, zbieramy Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. Celem naszego przetwarzania jest realizacja naszego uzasadnionego interesu w zakresie marketingu naszych usług (GDPR art.. 6(1) (f)).

2.7 Nasz test bilansujący
W zakresie, w jakim odwołujemy się do naszego uzasadnionego interesu jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych określonych powyżej, przeprowadziliśmy test równoważący te interesy, aby upewnić się, że nasz interes nie jest nadrzędny wobec Państwa interesów lub podstawowych praw i wolności. Prosimy o kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej podanej w punkcie 1 powyżej, jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat testu bilansującego.

Jeżeli zamierzamy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach innych niż te, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, to - przed tym dalszym przetwarzaniem - poinformujemy Państwa o nowym celu.

3: W jaki sposób gromadzimy dane osobowe na Państwa temat?

Niektóre dane osobowe gromadzimy bezpośrednio od Państwa, np. gdy zapisują się Państwo na newsletter, tworzą profil użytkownika lub dokonują zakupów w Sklepie Internetowym. Gdy odwiedzasz i przeglądasz naszą Stronę internetową, automatycznie zbieramy dane techniczne o Twoim sprzęcie, aktywności przeglądarki i wzorcach. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii, zob. naszą politykę dotyczącą plików cookies.

4: Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe z:

a) Dostawcom i sprzedawcom, z którymi współpracujemy, takim jak dostawca produktów, które sprzedajemy.
b) Strony trzecie, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, a zatem działają jako nasze podmioty przetwarzające dane. Korzystamy z usług stron trzecich w celu wysyłania newsletterów oraz jako dostawca hostingu. Zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych zgodne z art. 28 GDPR ze wszystkimi naszymi podmiotami przetwarzającymi dane, aby zapewnić, że takie podmioty przetwarzające dane wdrożą odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi GDPR i zapewniało ochronę Twoich praw.
c) Organy publiczne, takie jak organy podatkowe.
d) Możemy udostępniać niektóre informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego zewnętrznym dostawcom usług w celach analitycznych za pomocą plików cookie lub podobnych technik. Udostępniamy takie informacje tylko wtedy, gdy użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować, a dalsze informacje znajdują się na stronie Polityka dotycząca plików cookie.
e) Dostawcy rozwiązań płatniczych przy obsłudze płatności za dokonane przez Państwa zakupy w sklepie internetowym.

Od czasu do czasu możemy również potrzebować ujawnić dane osobowe innym stronom, takim jak wszelkie osoby (fizyczne lub prawne) lub organizacje, którym możemy być zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia danych osobowych, w tym między innymi organom ścigania, instytucjom finansowym oraz władzom centralnym i lokalnym.
Dane osobowe mogą być również ujawnione w związku z restrukturyzacją korporacyjną, sprzedażą lub cesją aktywów, fuzją, zbyciem lub innymi zmianami statusu finansowego nas lub któregokolwiek z naszych podmiotów powiązanych.

5: W jakich okolicznościach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza UE/EOG?

W niektórych przypadkach możemy przekazywać dane osobowe do krajów poza UE/EOG - np. w przypadku korzystania z dostawców usług IT w takich krajach, którymi mogą być Kanada, USA, Australia, Indie, Japonia, Singapur, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Szwajcaria.

Takie transfery będą miały miejsce tylko w określonych celach i zawsze zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia dla takiego transferu, jak określono poniżej:

a) Kraj/kraje lub firma/firmy zostały uznane przez Komisję Unii Europejskiej za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
b) Kraj/kraje został/nie został uznany przez Komisję Unii Europejskiej za posiadający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia transferu poprzez zastosowanie "Wzorcowych umów o przekazywanie danych osobowych do państw trzecich", opublikowanych przez Komisję Unii Europejskiej, lub innego porozumienia umownego zatwierdzonego przez właściwe organy.

6: Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetworzone. Co do zasady, będziemy przechowywać dane dotyczące umów i zakupów klientów przez pięć (5) lat od końca roku, w którym zawarto umowę lub dokonano zakupu, aby spełnić nasze zobowiązania prawne.

W razie potrzeby, w celu realizacji celów wymienionych powyżej, będziemy przechowywać Państwa dane przez dłuższy okres. Możemy również przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli przechowywanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Mamy określone polityki przechowywania dla następującego rodzaju danych osobowych:

- Dane zbierane automatycznie podczas wizyty w naszym sklepie internetowym zostaną usunięte zgodnie z polityką dotyczącą plików cookie.
- Informacje przetwarzane w celach marketingowych zostaną usunięte po wycofaniu przez Państwa zgody. Przechowujemy jednak dokumentację dotyczącą Państwa zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych dwa lata po jej wycofaniu zgodnie z duńskim prawem o przedawnieniu.
- Informacje przetwarzane w związku z roszczeniami klientów zostaną usunięte pięć (5) lat po zamknięciu sprawy.
- Informacje przetwarzane w związku z obrażeniami ciała będą przechowywane przez okres 10 lat

7: Co jeśli podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W niektórych przypadkach podanie przynajmniej niektórych Państwa danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.
W związku z tym, jeśli odmówisz udostępnienia takich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć usług, o które prosisz.

8: Jakie są nasze środki bezpieczeństwa?

Wdrożymy środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed nieuprawnionym dostępem. Stale rewidujemy nasze procedury bezpieczeństwa w oparciu o najnowsze, technologiczne osiągnięcia.

9: Jakie są Twoje prawa?

Ogólnie rzecz biorąc, masz następujące prawa:

- Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia.
- Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
- Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
- Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (możliwość przenoszenia danych).

Z tymi prawami mogą wiązać się warunki lub ograniczenia. Nie jest więc pewne, czy np. w konkretnym przypadku przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych - zależy to od konkretnych okoliczności czynności przetwarzania. Ponadto, jeśli zażądasz np. usunięcia swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć usług, o które prosisz.
Zawsze możesz złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych lub do organów ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz lub w którym uważasz, że doszło do naruszenia prawa ochrony danych.