Další informace o našich severských partnerstvích zde

Podívejte se na finanční vyúčtování fondu Børnecancerfonden 2022 zde

Přečtěte si více informací o účetnictví ERKL pro získávání finančních prostředků na projekt Zebra 2022. zde

Další informace o našich španělských partnerstvích zde

Další informace o našich severských partnerstvích najdete zde

Podívejte se na finanční účetnictví fondu Børnecancerfonden 2022 zde

FSC icon
Udržitelné lesy

Když si vyberete zboží s certifikátem FSC®, podporujete odpovědné využívání světových lesů a pomáháte pečovat o zvířata a lidi, kteří v nich žijí. Hledejte na našich výrobcích značku FSC a přečtěte si více na adrese flyingtiger.com/fsc