Zásady

Důslednost a transparentnost jsou klíčovým pilířem každé práce v oblasti odpovědnosti. Rámec naší politiky odpovědnosti používáme k vyjasnění našich postojů, vedení našeho rozhodování a definování očekávání pro naše obchodní partnery. Rámec se skládá ze zásad týkajících se etiky podnikání, lidských práv, bezpečnosti výrobků a životního prostředí.

Etický kodex podnikání

Kodex chování sděluje Flying Tiger Copenhagena pomáhá zaměstnancům řídit se jím tím, že vysvětluje zásady a požadované kroky. Vztahuje se na všechny osoby na všech úrovních, které pracují pro společnost, nebo na jakoukoli osobu jednající jménem společnosti. Od všech osob se očekává, že si Kodex chování přečtou, porozumí mu a budou jej dodržovat.

Whistleblower

Whistleblower je online platforma, na které se může přihlásit jakýkoli Flying Tiger Copenhagen může nahlásit porušení etického kodexu nebo neetické chování kolegů či manažerů. Whistleblower je umístěn na externí platformě a je 100% anonymní a důvěrný.