Lidé

To jsme my!

Flying Tiger Copenhagen zodpovídá za vytváření pracovního prostředí, které respektuje lidská a pracovní práva našich zaměstnanců a umožňuje jim rozvíjet se jako profesionálové. Naše politika lidských práv uvádí náš standard dodržování všech platných úmluv OSN a MOP a uplatňuje je na naše zaměstnance pracující na všech úrovních. Na adrese Flying Tiger Copenhagen, si zakládáme na tom, že dokážeme přilákat, motivovat a udržet vysoce kvalifikované zaměstnance na všech úrovních organizace, od pracovníků prodejen a manažerů až po kreativní a administrativní pracovníky v centrále. Protože se snažíme nabízet zajímavé pracovní prostředí s rovnými příležitostmi pro všechny, zaměstnáváme lidi různých národností a vzdělání. Nyní, když jsme skutečně globální společností, je pro nás obzvláště důležitým úkolem neustále pracovat na otázce rozmanitosti, abychom dostáli našim hodnotám vstřícné a inkluzivní organizace. Na vedoucích pozicích zaměstnáváme 46 % žen a 54 % mužů.

V rámci procesu transformace společnost v průběhu roku 2019 změnila složení svého představenstva. V důsledku toho na konci roku 2019 představenstvo společnosti Zebra tvořilo šest mužů. Ambicí představenstva je i nadále zvyšovat diverzitu, včetně zastoupení žen a mužů v představenstvu. Cílem je mít do roku 2023 alespoň dvě členky představenstva. Podle současného hodnocení má představenstvo potřebnou kvalifikaci a složení, aby mohlo dohlížet na strategický rozvoj společnosti Zebra. O dosažení cíle se bude usilovat v souvislosti s probíhajícími změnami ve složení představenstva, kdy bude vyvinuto zvláštní úsilí k zajištění identifikace kandidátek a jejich účasti ve výběrovém řízení.

Je naší odpovědností budovat kompetence našich kolegů. Flying Tiger Copenhagen disponuje skupinovou funkcí lidských zdrojů, která podporuje naše zaměstnance v centrále v Kodani a v našich lokálně působících partnerstvích.

V roce 2019 jsme v centrále v Kodani zavedli službu Peakon. Peakon je nástroj pro průzkum angažovanosti, který měří angažovanost zaměstnanců v rámci celé organizace. Výsledky Peakon poskytly silný datový základ a rozsáhlý materiál o pohodě a přesvědčení našich zaměstnanců. Manažeři pro lidi z Flying Tiger Copenhagen nyní mají k dispozici reálná data o svých týmech a jednotlivých členech týmu. Výsledkem těchto vstupů je transparentnost, pokud jde o oblasti zlepšování, a také informace o silných stránkách společnosti.

Obchodní partneři v oblasti lidských zdrojů působí jako strategičtí partneři podniku. V roce 2019 jsme posílili tuto zásadní roli při podpoře našich zaměstnanců na všech úrovních, abychom jim zajistili skvělou pracovní zkušenost ve společnosti Flying Tiger Copenhagen.

V zájmu neustálého růstu a rozvoje organizace se oblast přilákání talentů a zajištění toho, aby se Flying Tiger Copenhagen zůstala atraktivním a oblíbeným zaměstnavatelem, jsme během roku 2019 zvýšili důraz na Employer Branding především prostřednictvím aktivit a příspěvků na síti LinkedIn. Věříme, že je obzvláště důležité nabírat ty správné profily pro naši společnost, využíváme několik osobnostních hodnocení, abychom naše kandidáty posoudili z hlediska naší organizační kultury a hodnot.

Proces digitalizace, který byl zahájen v roce 2018, pokračoval i v roce 2019 a zůstane silnou oblastí zájmu i v roce 2020.

Ve Spojeném království je podle zákona o rovnosti z roku 2010, který upravuje rozdíly v odměňování žen a mužů, zaměstnavatel s 250 a více zaměstnanci povinen zveřejňovat rozdíly v odměňování svých zaměstnanců.
Přečtěte si naši zprávu o rozdílech v odměňování žen a mužů ve Velké Británii za rok 2017 zde
Přečtěte si naši zprávu o rozdílech v odměňování žen a mužů ve Velké Británii za rok 2018 zde