Dětské narozeninové hry

Autor: Nikolaj Holm
Otec tří dětí

Dětské narozeninové hry

Autor: Nikolaj Holm
Otec tří dětí

Věk 2-5 let

1. Hudební židle (ano, je to ta s chybějící židlí!)
Tohle je opravdová klasika a stačí k tomu hudba a jedna židle na dítě, přičemž jedna židle se odebere (to je na tom tak trochu zábava!).

Postavte židle do dvou řad zády k sobě.

Shromážděte děti a zapněte hudbu! Když hudbu zastavíte, všechny děti si musí najít židli, na kterou se posadí. Dítě, které si na židli nesedne, vypadává ze hry a pro další kolo se vyndá jiná židle.

Vítěze máte, když zůstane jen jedna židle a jedno dítě.

Vítěz získá v dalším kole kontrolu nad hudbou, jak to zní?

2. Hledání pokladu
Hledání pokladu je vždycky zábava a můžete ho navrhnout podle účastníků. Každému dítěti můžete schovat jedno lízátko a nechat každé dítě najít jedno, které si může nechat.

Pokud se věk dětí blíží 5 letům, můžete nakreslit malou mapu pokladu a vyznačit, kde jste poklad ukryli. Účelem hledání pokladu by také mohlo být shromáždit různé věci pro nějakou aktivitu, např. barvy, lepidlo a samolepky na ozdobení kamene ve stejném motivu jako narozeninová oslava.

@mum_needs_coffee

3. Veslujte, veslujte, veslujte na své lodi
Zpívání dětské říkanky určitě vykouzlí úsměv na tváři těch nejmenších. A zpívání je také skvělý způsob sbližování.

Rozdělte děti do dvojic a posaďte je tak, aby stály proti sobě a dotýkaly se nohama. Požádejte je, aby se chytily za ruce, a zazpívejte jim "Vesluj, vesluj, vesluj svou loďku // Jemně po proudu".

Aby to bylo hravější, můžete přidat lodní rekvizity. Tato hra se dobře hodí na oslavu narozenin s pirátskou tematikou!


Věk 5-8 let

Hod vajíčkem
Rozdělte děti do dvojic a každé dítě se postaví blízko svého partnera. Každé dvojici dejte jedno natvrdo uvařené vejce. Nyní si musí vejce hodit navzájem. Pokaždé, když vejce chytí, musí se od sebe vzdálit o jeden krok. Pokud dvojice vejce upustí, vypadává ze hry.. Kdo se stane chytlavou vítěznou dvojicí...?

Najděte svého partnera ve zločinu
Pokud chcete, aby se děti sblížily a začaly si spolu povídat, je tato hra skutečným prolomením ledů!

Vymyslete si nějaké slavné (kreslené) páry a napište jejich jména na samostatné lístečky. Příkladem mohou být Mickey a Minnie Mouseovi (Bonnie a Clyde je vyloučeno!). Každému dítěti dejte jeden z papírků a požádejte ho, aby se pohybovalo po skupině a našlo svého partnera pomocí deduktivních otázek - aniž by odhalilo svou vlastní identitu. Pokud je to příliš složité, nechte děti ptát se příměji ("Jsi xxx?").

Lístky papíru můžete také vynechat a jména dětem šeptat do ucha (pokud ještě neumějí číst).

Hudební židle (ano, to je ta s chybějící židlí!).
Tohle je opravdová klasika a stačí k tomu hudba a jedna židle na každé dítě, přičemž jedna židle se odnese (v tom je tak trochu ta zábava!).

Postavte židle do dvou řad zády k sobě.

Shromážděte děti a zapněte hudbu! Když hudbu zastavíte, všechny děti si musí najít židli, na kterou se posadí. Dítě, které si na židli nesedne, vypadává ze hry a pro další kolo se vyndá jiná židle.

Vítěze máte, když zůstane jen jedna židle a jedno dítě.

Vítěz získá v dalším kole kontrolu nad hudbou, jak to zní?


Věk 8-12 let

Hod vajíčkem (úroveň 2)
Tato hra je skvělá zábava, ale může při ní vzniknout nepořádek (to je to praskání). Každopádně můžete požádat hosty, aby si přinesli tričko navíc...

Rozdělte děti do dvojic a požádejte je, aby se postavily blízko svého partnera. Každé dvojici dejte jedno nevařené vejce. Nyní si musí vejce hodit. Pokaždé, když vejce chytí, musí se od sebe vzdálit o jeden krok. Pokud některá dvojice vejce rozbije, vypadává ze hry. Kdo se stane chytlavou vítěznou dvojicí...?

Hledání pokladu
Honba za pokladem je vždycky zábavná a můžete ji snadno navrhnout podle účastníků.

Pro děti ve věku od 8 do 12 let můžete vytvořit malé úkoly, které musí děti vyřešit, než jim dáte další nápovědu. Jedním z úkolů by mohlo být požádat děti, aby našly pět dříve ukrytých předmětů, které na zahradu nepatří.

Nebo nechte děti vyřešit tajemnou hádanku: To patří vám, ale vaši kamarádi to používají víc. Co to je? Odpovězte: Vaše jméno.

Freeze dance
Tancuj, zastav se, tancuj! Tato hra je zábavná pro předškoláky, a pokud pořádáte tematickou diskotéku.

Dostaňte všechny děti na taneční parket a zahrajte si hru, při které se bude bavit dav. Když zastavíte hudbu, všichni musí okamžitě ztuhnout a udržet tuto pozici, dokud hudba znovu nezačne hrát. Kdo tak neučiní, vypadává ze hry.

Poslední dítě na tanečním parketu je vyhlášeno vítězem.


Dětské těsto Hobby Flying Tiger Copenhagen
Vítězná trofej Volný čas Flying Tiger Copenhagen
Košík na hlavu Gadget Flying Tiger Copenhagen
Míčová hračka Flying Tiger Copenhagen

FSC icon
Udržitelné lesy

Když si vyberete zboží s certifikátem FSC®, podporujete odpovědné využívání světových lesů a pomáháte pečovat o zvířata a lidi, kteří v nich žijí. Hledejte na našich výrobcích značku FSC a přečtěte si více na adrese flyingtiger.com/fsc