Strategi

Vi fokuserar på tre grundläggande pelare i vår hållbarhetsstrategi: produkter, verksamhet och människor, som bygger på kommunikation och rapportering. För dessa är våra uppdragsbeskrivningar följande:

Produkter - Vi vill erbjuda våra kunder roliga, överraskande och kreativa miljövänliga valmöjligheter. För att uppnå detta gör vi hållbarhet till en integrerad del av hur vi utformar och anskaffar våra produkter. Vi fokuserar på cirkulära material, design, förpackningar och märkning.

Verksamhet - Vi är engagerade i etiska inköp, kapacitetsuppbyggnad, socialt ansvar och miljöledning i produktionen. I vår egen verksamhet: kontor, lager och butiker fokuserar vi på koldioxidneutral verksamhet och cirkulära material.

Människor - Vi anser att ett ansvarsfullt beteende i alla aspekter gör en positiv skillnad i många människors liv' och är nyckeln till att vara framgångsrik som företag. Vi vill göra det möjligt för våra partners, leverantörer, anställda och kunder att vara mer miljövänliga.

FSC icon
Hållbara skogar

När du väljer FSC®-certifierade varor stöder du en ansvarsfull användning av världens skogar och hjälper till att ta hand om de djur och människor som lever i dem. Titta efter FSC-märket på våra produkter och läs mer på flyingtiger.com/fsc