Klimatåtgärder

Flying Tiger Copenhagen har fått sina mål för minskning av utsläppen godkända av initiativet Science Based Targets (SBTi). som överensstämmande med de nivåer som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet. De mål som omfattar växthusgasutsläpp från vår verksamhet (scope 1, 2 och 3) är förenliga med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen på 1,5 °C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet.

FSC icon
Hållbara skogar

När du väljer FSC®-certifierade varor stöder du en ansvarsfull användning av världens skogar och hjälper till att ta hand om de djur och människor som lever i dem. Titta efter FSC-märket på våra produkter och läs mer på flyingtiger.com/fsc