Flying Tiger Copenhagen Politik för lika lön

Tillämpningsområde: Denna policy gäller för alla anställda på Flying Tiger Iceland


Flying Tigers mål är att vara en önskvärd arbetsplats där anställda av alla
kön har lika möjligheter i sitt arbete. Det är företagets policy att
alla anställda ska erhålla lika lön och ha lika anställningsvillkor och
rättigheter för samma jobb eller jobb av samma värde i enlighet med den isländska
lagstiftning om jämställdhet, nr 150/2020.


För att säkerställa detta driver Flying Tiger ett certifierat system för lika lön baserat på ÍST 85
Standard för lika lön med åtagandet att:


- Upprätthålla och kontinuerligt förbättra hanteringen av likalönsfrågor
- Följa gällande lagar, förordningar och löneavtal
vid varje given tidpunkt och bekräfta att företaget följer lagen
- Genomföra en löneanalys minst en gång per år och presentera resultaten för de anställda
- Genomföra en årlig intern utvärdering av lönesystemet
- Genomföra årlig översyn av ledningen
- Presentera policyn för lika lön för alla anställda och göra den tillgänglig för allmänheten

FSC icon
Hållbara skogar

När du väljer FSC®-certifierade varor stöder du en ansvarsfull användning av världens skogar och hjälper till att ta hand om de djur och människor som lever i dem. Titta efter FSC-märket på våra produkter och läs mer på flyingtiger.com/fsc