Konkurrensvillkor

Tävlingen anordnas av Zebra A/S, Strandgade 71-73, 1401 Köpenhamn, CVR-nr. 15690488.

 

Priset

Priset består av att vinnaren deltar i ett Store Run i valfri Flying Tiger Copenhagen butik i Danmark, Sverige, Norge, Finland eller Island. Ett Store Run går ut på att vinnaren ska samla så många produkter som möjligt på 60 sekunder. Förutsatt att vinnaren passerar den angivna mållinjen inom 60 sekunder och i övrigt agerar i enlighet med de instruktioner för Store Run som anges i tävlingsvillkoren och/eller av Flying Tiger Copenhagen på plats i butiken, vinner vinnaren produkterna i målområdet.

 

Villkor för deltagande

1.      Deltagare i tävlingen får inte vara anställda av Flying Tiger Copenhagen eller något annat företag som ingår i Zebra A/S.

2.      Deltagare i tävlingen måste vara över 15 år.

3.      Deltagare i tävlingen ansvarar själva för eventuella rese- och logikostnader i samband med deltagande i tävlingen.

4.      Deltagare i tävlingen får lämna in flera tävlingsbidrag.

5.      Flying Tiger Copenhagen kommer att utse en vinnare.<