Stratégia

V našej stratégii udržateľnosti sa zameriavame na tri základné piliere: produkty, prevádzku a ľudí, ktoré sú založené na komunikácii a podávaní správ. Pre tieto ciele sú naše vyhlásenia o poslaní nasledovné:

Produkty - Našim zákazníkom chceme ponúkať zábavné, prekvapivé a kreatívne ekologické možnosti výberu. Aby sme to dosiahli, robíme z udržateľnosti neoddeliteľnú súčasť toho, ako navrhujeme a získavame naše výrobky. Zameriavame sa na obehové materiály, dizajn, balenie a označovanie.

Prevádzka - Zaviazali sme sa k etickému získavaniu zdrojov, budovaniu kapacít, sociálnej zodpovednosti a environmentálnemu riadeniu výroby. V našich vlastných prevádzkach: kanceláriách, skladoch a predajniach sa zameriavame na CO2 neutrálnu prevádzku a cirkuláciu materiálov.

Ľudia - Veríme, že zodpovedné správanie vo všetkých aspektoch pozitívne mení životy mnohých ľudí' a je kľúčom k tomu, aby sme boli ako firma úspešní. Chceme umožniť našim partnerom, dodávateľom, zamestnancom a zákazníkom, aby sa správali ekologickejšie.

FSC icon
Udržateľné lesy

Keď si vyberiete tovar s certifikátom FSC®, podporíte zodpovedné využívanie svetových lesov a pomôžete sa postarať o zvieratá a ľudí, ktorí v nich žijú. Na našich výrobkoch hľadajte značku FSC a viac informácií nájdete na stránke flyingtiger.com/fsc