Zasady

Spójność i przejrzystość są kluczowymi filarami każdej pracy związanej z odpowiedzialnością. Korzystamy z naszych ram polityki odpowiedzialności, aby wyjaśnić nasze stanowiska, kierować naszym procesem decyzyjnym i definiować oczekiwania wobec naszych partnerów biznesowych. Ramy te obejmują polityki dotyczące etyki biznesowej, praw człowieka, bezpieczeństwa produktów i środowiska.

Kodeks postępowania w zakresie etyki biznesowej

Kodeks postępowania zawiera następujące informacje Flying Tiger Copenhageni pomaga pracownikom w jego przestrzeganiu, wyjaśniając zasady i wymagane działania. Ma on zastosowanie do wszystkich osób na wszystkich szczeblach, które pracują dla firmy lub do każdej osoby działającej w imieniu firmy. Oczekuje się, że wszystkie osoby przeczytają, zrozumieją i będą przestrzegać Kodeksu postępowania.

Sygnalista

Whistleblower to platforma internetowa, na której każdy Flying Tiger Copenhagen każdy pracownik może zgłosić naruszenie Kodeksu postępowania w zakresie etyki biznesowej lub nieetyczne zachowanie współpracowników lub przełożonych. Whistleblower jest hostowany na zewnętrznej platformie i jest w 100% anonimowy i poufny.