Czuj się bezpiecznie

Gramy bezpiecznie!

Wszystkie nasze zabawki są testowane. Nasi specjaliści ds. zgodności produktów dokładnie oceniają nasze zabawki i upewniają się, że są one prawidłowo testowane zgodnie z prawem europejskim.

Najpierw sprawdzamy, czy kształt i rozmiar zabawki nie stwarza zagrożenia. Następnie badany jest skład materiałowy zabawki pod kątem obecności substancji chemicznych i niebezpiecznych. Przeprowadzana jest też ocena wieku zabawki. Jeśli produkt jest skierowany do dzieci poniżej trzeciego roku życia, wymagania są dużo bardziej restrykcyjne. Obejmują one sprawdzenie pod kątem małych części, długich sznurków i ryzyka zadławienia.

Po dokonaniu oceny zabawki przez naszych specjalistów ds. zgodności produktów, jest ona wysyłana do niezależnego laboratorium zewnętrznego. Tutaj jest ona testowana zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Etykietowanie zabawek

Wszystkie nasze zabawki są oznaczone znakiem CE. Znak ten jest gwarancją, że zabawka spełnia szereg wymogów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Wszystkie zabawki muszą być oznaczone znakiem CE zgodnie z przepisami europejskimi.

Wszystkie nasze zabawki mają zalecenie dotyczące wieku, którego należy przestrzegać. Jest to zapewnienie, że zabawka jest odpowiednia dla wieku, możliwości i umiejętności dziecka. Zalecamy również przeczytanie ostrzeżeń na produkcie, a w szczególności zwrócenie uwagi na symbol ostrzegawczy "poniżej 3 lat".

Dobra chemia

Czy wiesz, że w naszych produktach jest tylko dobra chemia? Znamy każdy skład naszych produktów, a wszystkie nasze zabawki dla dzieci są oczywiście wolne od perfum. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie, gdy używasz naszych produktów, a także gdy podarujesz je komuś, na kim Ci zależy.

Szukasz więcej inspiracji?