Puslapis išverstas mašininiu būdu. Jei norite jį pamatyti anglų kalba, spustelėkite čia

×

Įspėjimas! Jei pasirinksite kitą kalbą nei anglų, tai yra mašininis vertimas ir greičiausiai sukels jums šypseną.

Privatumo politika

Interneto parduotuvės lankytojų privatumo politika

"Digital Flying Tiger Copenhagen A/S" (toliau - mes, "mus"), kaip duomenų valdytojas, privalo saugoti jūsų asmens duomenis, todėl siekiame, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis jaustumėtės saugūs, nes pripažįstame ir gerbiame jūsų privatumo svarbą. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip mes tvarkome (t. y. renkame, naudojame, dalijamės ir kitaip apdorojame) jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų interneto parduotuvėje www.eu.flyingtiger.com (toliau - interneto parduotuvė).

Jūsų asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi šia Privatumo politika, taip pat galiojančiais teisės aktais, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - BDAR) ir visus jo pakeitimus bei kitus šias taisykles papildančius teisės aktus.

1: Kas mes esame?

Įmonė, atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
CVR Nr. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Kopenhaga
Danija
Tel. +45 8852 8000

2: Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis ?

2.1 Automatiškai renkami duomenys, kai apsilankote interneto parduotuvėje
Kai lankotės mūsų interneto parduotuvėje, automatiškai renkame slapukus ir kitus duomenis apie jus ir tai, kaip naudojatės interneto parduotuve, pvz., jūsų naršyklės tipą, kiek naudojatės tam tikra funkcija, prekes krepšelyje ir jūsų IP adresą.

Mūsų duomenų tvarkymo tikslas - optimizuoti naudotojo patirtį ir Svetainės funkcionalumą, įskaitant statistinių duomenų rengimą. Šis asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume įgyvendinti savo teisėtą interesą eksploatuoti ir tobulinti Interneto parduotuvę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Daugiau informacijos rasite atskiroje Slapukų naudojimo politikoje [nuoroda].

2.2. Duomenys, renkami, kai susikuriate profilį mūsų interneto parduotuvėje
Kai mūsų internetinėje parduotuvėje susikuriate profilį, renkame jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir slaptažodį. Taip pat tvarkome jūsų pirkimų internetinėje parduotuvėje istoriją.

Tvarkydami duomenis siekiame, kad mūsų internetinėje parduotuvėje būtų lengva ir informatyvu pirkti. Šis asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai su jumis vykdyti ir mūsų teisėtam interesui užtikrinti, kad internetinė parduotuvė būtų jums prieinamesnė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai).

2.3. Duomenys, renkami, kai perkate mūsų interneto parduotuvėje
Kai perkate mūsų internetinėje parduotuvėje, renkame jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, perkamas prekes ir kainą, taip pat pristatymo informaciją. Taip pat tvarkome informaciją apie naudotą mokėjimo kortelę ir bet kokią informaciją apie grąžinimą. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų kortelės numerio neapdorosime.

Mūsų duomenų tvarkymo tikslas - pateikti jums užsakytus produktus ir palengvinti grąžinimą. Taip pat tvarkysime informaciją, būtiną teisiniams reikalavimams vykdyti, įskaitant informaciją, susijusią su buhalterine apskaita ir apskaitos tvarkymu. Šis asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti ir teisinei prievolei įvykdyti (BDAR 3 str. 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai).

2.4. Duomenys, renkami nagrinėjant pretenzijas, kurias mums galite pateikti
Jei pateiksite pretenziją dėl gaminio defekto, tvarkysime jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, taip pat informaciją, kurią pateiksite dėl pretenzijos pateikimo ir mūsų susirašinėjimo.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai su jumis vykdyti (BDAR 3 str. 6(1) (b)). Tvarkyti duomenis taip pat gali būti būtina, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė, pareikštas garantinis reikalavimas arba dėl mūsų teisėto intereso gerinti mūsų produktų ir paslaugų kokybę (BDAR 6 str. 6 straipsnio 1 dalies c ir f punktai).

Jei pretenzijos nagrinėjimas reikalauja tvarkyti informaciją apie sveikatą, tokius neskelbtinus asmens duomenis tvarkysime tik tuo atveju, jei buvo duotas sutikimas arba jei tai būtina teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti (BDAR 6 str. 9 straipsnio 2 dalies a ir f punktai).

2.5 Duomenys, surinkti naudojant formas susisiekti su mumis
Jei su mumis susisieksite naudodami formą, mes tvarkysime jūsų vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, taip pat informaciją, kurią pateikėte dėl formos pateikimo ir mūsų susirašinėjimo. Šie duomenys bus tvarkomi pagal šią privatumo politiką.

2.6. Duomenys, renkami, kai užsiregistruojate naujienlaiškiams gauti
Kai užsiregistruojate mūsų naujienlaiškių prenumeratai, renkame jūsų asmens duomenis, įskaitant jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Duomenis tvarkome siekdami savo teisėto intereso vykdyti mūsų paslaugų rinkodarą (BDAR 2 str. 6(1) (f)).

2.7. Mūsų pusiausvyros testas
Tiek, kiek kaip teisinį pirmiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo pagrindą nurodome savo teisėtus interesus, atlikome šių interesų pusiausvyros testą, kad įsitikintume, jog mūsų interesai nėra svarbesni už jūsų interesus ar pagrindines teises ir laisves. Jei norite gauti daugiau informacijos apie pusiausvyros testą, susisiekite su mumis 1 skirsnyje nurodytu el. paštu.

Jei ketiname tvarkyti jūsų asmens duomenis kitais tikslais nei tie, kuriais asmens duomenys buvo surinkti iš pradžių, prieš šį tolesnį tvarkymą informuosime jus apie naująjį tikslą.

3. Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Dalį asmens duomenų apie jus renkame tiesiogiai iš jūsų, pavyzdžiui, kai užsiregistruojate naujienlaiškiams, susikuriate naudotojo profilį arba perkate internetinėje parduotuvėje. Kai lankotės ir naršote mūsų Svetainėje, automatiškai renkame techninius duomenis apie jūsų įrangą, naršyklės veiklą ir modelius. Šiuos asmens duomenis renkame naudodami slapukus ir kitas panašias technologijas, žr. mūsų slapukų politiką.

4. Su kuo dalijamės jūsų asmenine informacija?

Jūsų asmenine informacija galime dalytis su:

a) Tiekėjais ir pardavėjais, su kuriais bendradarbiaujame, pavyzdžiui, mūsų parduodamų produktų tiekėjais.
b) trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis mūsų vardu ir todėl veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai. Trečiąsias šalis pasitelkiame naujienlaiškiams siųsti ir kaip prieglobos paslaugų teikėją. Su visais savo duomenų tvarkytojais esame sudarę duomenų tvarkymo sutartis, atitinkančias BDAR 28 straipsnį, siekdami užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones taip, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir užtikrintų jūsų teisių apsaugą.
c) Valstybinės institucijos, pavyzdžiui, mokesčių institucijos.
d) Tam tikra informacija apie jūsų naudojimąsi interneto parduotuve galime dalytis su išorės paslaugų teikėjais analitiniais tikslais, naudodami slapukus ar panašius metodus. Tokia informacija dalijamės tik tuo atveju, jei sutinkate naudoti slapukus. Galite bet kada atsisakyti, o daugiau informacijos rasite Slapukų politiką.
e) mokėjimo sprendimų teikėjai, kai tvarkomi mokėjimai už jūsų pirkinius internetinėje parduotuvėje.

Kartais mums taip pat gali tekti atskleisti asmeninę informaciją kitoms šalims, pavyzdžiui, bet kuriam asmeniui (fiziniam ar juridiniam) ar organizacijai, kuriems pagal galiojančius įstatymus galime būti įpareigoti atskleisti asmeninę informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, teisėsaugos institucijas, finansų įstaigas, centrinę ir vietos valdžią.
Asmeninė informacija taip pat gali būti atskleista ryšium su įmonės restruktūrizavimu, turto pardavimu ar perleidimu, susijungimu, išpardavimu ar kitais mūsų ar bet kurio iš mūsų susijusių subjektų finansinės padėties pokyčiais.

5. Kokiomis aplinkybėmis perduosime jūsų asmeninę informaciją už ES / EEE ribų?

Kai kuriais atvejais galime perduoti asmens duomenis į šalis, esančias už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai naudojamės IT paslaugų teikėjų paslaugomis tokiose šalyse, kurios gali būti Kanada, JAV, Australija, Indija, Japonija, Singapūras, Jungtinė Karalystė, Naujoji Zelandija, Šveicarija.

Toks perdavimas bus vykdomas tik konkrečiais tikslais ir mes visada užtikrinsime, kad tokiam perdavimui būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės, kaip nurodyta toliau:

a) Europos Sąjungos Komisija pripažino, kad šalyje (-ėse) arba bendrovėje (-ėse) užtikrinamas tinkamas asmens duomenų apsaugos lygis.
b) Europos Sąjungos Komisija šalį (-is) laiko tinkamu asmens duomenų apsaugos lygiu. Tokiais atvejais mes užtikrinsime tinkamas duomenų perdavimo apsaugos priemones, naudodamiesi Europos Sąjungos Komisijos paskelbtomis "Pavyzdinėmis asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis sutartimis" arba kita kompetentingų institucijų patvirtinta sutartine sutartimi.

6. Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tol, kol ji bus reikalinga tikslams, dėl kurių duomenys buvo surinkti arba vėliau tvarkomi. Paprastai duomenis apie klientų sutartis ir pirkimus saugosime penkerius (5) metus nuo tų metų, kai buvo sudaryta sutartis arba įvykdytas pirkimas, pabaigos, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus.

Jei būtina, siekdami įgyvendinti pirmiau minėtus tikslus, jūsų duomenis saugosime ilgesnį laikotarpį. Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime saugoti ilgesnį laikotarpį, jei esame teisiškai įpareigoti tai daryti arba jei saugojimas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti.

Taikome specialią saugojimo politiką toliau nurodytai asmeninės informacijos rūšiai:

- Automatiškai surinkti duomenys, kai lankotės mūsų interneto parduotuvėje, bus ištrinti pagal Slapukų politiką.
- Rinkodaros tikslais tvarkoma informacija bus ištrinta atšaukus jūsų sutikimą. Tačiau dokumentus apie jūsų sutikimą gauti rinkodaros medžiagą saugome dvejus metus nuo sutikimo atšaukimo pagal Danijos senaties įstatymą.
- Informacija, tvarkoma dėl klientų pretenzijų, bus ištrinta praėjus penkeriems (5) metams nuo bylos užbaigimo.
- Su asmens sužalojimu susijusi tvarkoma informacija bus saugoma 10 metų

7. Ką daryti, jei jūsų asmeninę informaciją pateikti privaloma?

Kai kuriais atvejais bent dalies jūsų asmeninės informacijos pateikimas yra reikalavimas, būtinas sutarčiai sudaryti.
Todėl, jei atsisakysite pateikti tokius asmens duomenis, galime negalėti suteikti jūsų prašomų paslaugų.

8: Kokios yra mūsų saugumo priemonės?

Mes įgyvendinsime saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ir nuo neteisėtos prieigos. Mes nuolat peržiūrime savo saugumo procedūrą, remdamiesi naujausiais, technologiniais pasiekimais.

9: Kokios yra jūsų teisės?

Apskritai turite šias teises:

- Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti.
- Taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas.
- Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
- Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenų perkeliamumas).

Šioms teisėms gali būti nustatytos sąlygos arba apribojimai. Todėl nėra aišku, ar, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turite teisę į duomenų perkeliamumą - tai priklauso nuo konkrečių duomenų tvarkymo veiklos aplinkybių. Be to, jei prašote, pavyzdžiui, ištrinti savo asmens duomenis, galime negalėti teikti jūsų prašomų paslaugų.
Visada galite pateikti skundą Danijos duomenų apsaugos agentūrai arba šalies, kurioje gyvenate arba kurioje, jūsų manymu, buvo pažeisti duomenų apsaugos teisės aktai, duomenų apsaugos institucijoms.