Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat a webshop látogatói számára

Adatkezelőként a Digital Flying Tiger Copenhagen A/S ("mi", "minket") köteles megvédeni az Ön személyes adatait, és célunk, hogy Ön biztonságban érezze magát személyes adatainak feldolgozása során, mivel elismerjük és tiszteletben tartjuk az Ön magánéletének fontosságát. Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy hogyan kezeljük (pl. gyűjtjük, használjuk, megosztjuk és egyéb módon feldolgozzuk) az Ön személyes adatait, amikor Ön meglátogatja webáruházunkat, a www.eu.flyingtiger.com ("Webshop").

Az Önre vonatkozó személyes adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatnak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak, ideértve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: "GDPR") és annak módosításait, valamint az ezeket a szabályokat kiegészítő egyéb hasonló jogszabályokat is, megfelelően kezeljük.

1: Kik vagyunk mi?

Az Ön személyes adatainak feldolgozásáért felelős vállalat:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
CVR no. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Koppenhága
Dánia
Tel. +45 8852 8000

2: Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

2.1 A webáruház meglátogatásakor automatikusan gyűjtött adatok
Amikor Ön meglátogatja Webáruházunkat, automatikusan gyűjtünk cookie-kat és egyéb adatokat Önről és a Webáruház használatának módjáról, pl. a böngésző típusa, egy adott funkció használatának mértéke, a kosárban lévő tételek és az IP-címe.

A feldolgozás célja a felhasználói élmény és a Weboldal funkcióinak optimalizálása, beleértve a statisztikák készítését is. A személyes adatok ezen feldolgozása szükséges ahhoz, hogy a Webshop üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez fűződő jogos érdekeinket érvényesíteni tudjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). További részletekért kérjük, tekintse meg a külön cookie-szabályzatot [link].

2.2 A Webshopunkban profil létrehozása során gyűjtött adatok
Amikor Ön profilt hoz létre Webshopunkban, gyűjtjük az Ön nevét, címét, e-mail címét és jelszavát. Feldolgozzuk továbbá az Ön vásárlási előzményeit a Webshopban.

A feldolgozásunk célja, hogy megkönnyítsük és informatívvá tegyük a vásárlást a Webshopunkon. A személyes adatok ezen feldolgozása az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint jogos érdekünk, hogy a Webshopot elérhetőbbé tegyük az Ön számára (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont).

2.3. A Webshopban történő vásárláskor gyűjtött adatok
Amikor Ön a Webshopunkban vásárol, gyűjtjük az Ön nevét, címét, e-mail címét, a megvásárolt termékeket és az árat, valamint a szállítási adatokat. Feldolgozzuk továbbá a használt fizetési kártyára vonatkozó információkat, valamint a visszaküldéssel kapcsolatos információkat. Felhívjuk figyelmét, hogy a kártyaszámát nem dolgozzuk fel.

A feldolgozás célja, hogy a megrendelt termékeket az Ön rendelkezésére bocsássuk, és megkönnyítsük a visszaküldést. A jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges információkat is feldolgozzuk, többek között a könyveléssel és számvitellel kapcsolatban. A személyes adatok ezen feldolgozása a szerződés teljesítéséhez és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR art. 6(1) b) és c) pont).

2.4. Az Ön által esetlegesen nálunk benyújtott követelések kezelése során gyűjtött adatok
Abban az esetben, ha Ön reklamációt nyújt be egy termék hibájával kapcsolatban, feldolgozzuk az Ön nevét és elérhetőségi adatait, valamint az Ön által a reklamáció benyújtásával és a levelezésünkkel kapcsolatban megadott információkat.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR art. 6(1) (b)). A feldolgozás szükséges lehet továbbá jogi kötelezettség teljesítéséhez, szavatossági igény érvényesítéséhez vagy termékeink és szolgáltatásaink minőségének javításához fűződő jogos érdekünkből (GDPR art. 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pont).

Ha a követelés kezelése egészségügyi adatok feldolgozását teszi szükségessé, akkor csak akkor kezeljük az ilyen érzékeny személyes adatokat, ha a hozzájárulás megadása megtörtént, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges (GDPR art. 9. cikk (2) bekezdésének a) és f) pontja).

2.5 A kapcsolatfelvételi űrlapok használata során gyűjtött adatok
Amennyiben Ön egy űrlap segítségével lép kapcsolatba velünk, feldolgozzuk az Ön nevét és elérhetőségi adatait, valamint az Ön által az űrlap elküldésével és a levelezésünkkel kapcsolatban megadott információkat. Ezeket az adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

2.6 Hírlevélre való feliratkozáskor gyűjtött adatok
Amikor feliratkozik hírlevelünkre, személyes adatokat gyűjtünk Önről, beleértve az Ön nevét és e-mail címét. Az adatkezelés célja a szolgáltatásaink marketingjéhez fűződő jogos érdekünk érvényesítése (GDPR art. 6(1) (f)).

2.7. Mérlegelési tesztünk
Amennyiben a fentiekben meghatározott személyes adatok feldolgozásának jogalapjaként jogos érdekünkre hivatkozunk, elvégeztük ezen érdekek mérlegelési tesztjét annak biztosítása érdekében, hogy érdekeinket ne írják felül az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti 1. pontban megadott e-mail címen, ha további tájékoztatást szeretne kapni a mérlegelési tesztről.

Ha az Ön személyes adatait más célból kívánjuk feldolgozni, mint amilyen célból a személyes adatokat eredetileg gyűjtöttük, akkor - a további feldolgozás előtt - tájékoztatjuk Önt az új célról.

3: Hogyan gyűjtünk Önről személyes adatokat?

Az Önre vonatkozó személyes adatok egy részét közvetlenül Öntől gyűjtjük be, például amikor feliratkozik hírlevelekre, felhasználói profilt hoz létre vagy vásárlást végez a webshopban. Amikor Ön meglátogatja és böngészik a Weboldalunkat, automatikusan technikai adatokat gyűjtünk az Ön berendezéséről, böngészőjének aktivitásáról és mintáiról. Ezeket a személyes adatokat sütik és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük, lásd Cookie-szabályzatunkat.

4: Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait megoszthatjuk a következőkkel:

a) Beszállítók és beszállítók, akikkel együtt dolgozunk, például az általunk értékesített termékek beszállítói.
b) Harmadik felek, akik a nevünkben személyes adatokat dolgoznak fel, és ezért adatfeldolgozóként járnak el. Harmadik feleket használunk hírlevelek kiküldésére és tárhelyszolgáltatóként. Minden adatfeldolgozónkkal a GDPR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen adatfeldolgozók megfelelő szervezeti és technikai biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre oly módon, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek, és biztosítsa az Ön jogainak védelmét.
c) Állami hatóságok, például adóhatóságok.
d) A webáruház Ön által történő használatára vonatkozó bizonyos információkat megosztunk külső szolgáltatókkal elemzési célokra sütik vagy hasonló technikák segítségével. Csak akkor osztjuk meg ezeket az információkat, ha Ön elfogadja a cookie-k használatát. Ön bármikor lemondhat erről, és további információkért kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzat.
e) A fizetési megoldások szolgáltatói a webshopban történő vásárlások kifizetésének lebonyolításakor.

Időről időre szükség lehet arra is, hogy személyes adatokat adjunk át más feleknek, például bármely olyan (természetes vagy jogi) személynek vagy szervezetnek, akinek a vonatkozó jogszabályok alapján kötelesek vagyunk személyes adatokat átadni, ideértve többek között a bűnüldöző hatóságokat, pénzintézeteket, valamint a központi és helyi kormányzati szerveket.
Személyes adatok nyilvánosságra hozhatók továbbá vállalati átszervezéssel, értékesítéssel vagy eszközök átruházásával, egyesüléssel, elidegenítéssel vagy a mi vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk pénzügyi helyzetének egyéb változásával kapcsolatban.

5: Milyen körülmények között továbbítjuk személyes adatait az EU/EGT-n kívülre?

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbítunk az EU/EGT-n kívüli országokba - pl. amikor ilyen országokban működő IT-szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek lehetnek Kanada, USA, Ausztrália, India, Japán, Szingapúr, Egyesült Királyság, Új-Zéland, Svájc.

Az ilyen adattovábbítás csak az adott célokból történik, és mindig gondoskodunk arról, hogy az alábbiakban meghatározottak szerint megfelelő biztosítékokat alkalmazzunk az ilyen adattovábbításhoz:

a) Az Európai Unió Bizottsága úgy ítélte meg, hogy az ország/országok vagy vállalat/vállalkozások megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számára.
b) Az Európai Unió Bizottsága szerint az ország/országok nem rendelkezik/rendelkeznek a személyes adatok megfelelő szintű védelmével. Ilyen esetekben megfelelő garanciákat biztosítunk az adattovábbításhoz az Európai Unió Bizottsága által közzétett "A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szerződésminták" vagy bármely más, az illetékes hatóságok által jóváhagyott szerződéses megállapodás alkalmazásával.

6: Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az adatok gyűjtésének vagy későbbi feldolgozásának céljaihoz szükséges. Általános szabályként az ügyfélszerződésekre és vásárlásokra vonatkozó adatokat annak az évnek a végétől számított öt (5) évig tároljuk, amikor a szerződést megkötötték vagy a vásárlást teljesítették, hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek.

Ha szükséges, a fent említett célok teljesítése érdekében hosszabb ideig tároljuk az Ön adatait. Az Ön személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van, vagy ha a megőrzés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

A következő típusú személyes adatokra vonatkozóan külön megőrzési irányelvekkel rendelkezünk:

- A webáruházunk látogatása során automatikusan gyűjtött adatokat a Cookie-szabályzatnak megfelelően töröljük.
- A marketingcélokból feldolgozott adatokat töröljük, amint Ön visszavonja hozzájárulását. A dán elévülési törvénynek megfelelően azonban a visszavonás után két évvel megőrizzük a marketinganyagok küldéséhez adott hozzájárulásának dokumentációját.
- Az ügyfélkövetelésekkel kapcsolatban feldolgozott adatokat az ügy lezárását követő öt (5) év elteltével töröljük.
- A személyi sérülésekkel kapcsolatban feldolgozott információkat 10 évig tároljuk.

7: Mi történik, ha az Ön személyes adatainak megadása kötelező?

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak legalább egy részének megadása a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.
Ezért, ha Ön megtagadja az ilyen személyes adatok megosztását, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat.

8: Milyen biztonsági intézkedéseink vannak?

Biztonsági intézkedéseket hajtunk végre, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a manipuláció, elvesztés, megsemmisítés és a jogosulatlan hozzáférés ellen. Biztonsági eljárásainkat folyamatosan felülvizsgáljuk a legújabb, technológiai fejlesztések alapján.

9: Milyen jogai vannak?

Általánosságban az alábbi jogokkal rendelkezik:

- Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, illetve azok helyesbítését vagy törlését kérje.
- Jogában áll továbbá tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen, és kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
- Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön visszavonása nem érinti a hozzájárulásának visszavonása előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.
- Ön jogosult arra, hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság).

E jogoknak feltételei vagy korlátozásai lehetnek. Ezért nem biztos, hogy például az adott esetben megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog - ez az adatfeldolgozási tevékenység konkrét körülményeitől függ. Továbbá, ha például személyes adatainak törlését kéri, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön által kért szolgáltatásokat.
Mindig panaszt tehet a Dán Adatvédelmi Ügynökségnél vagy az Ön lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságánál, illetve abban az országban, ahol Ön szerint az adatvédelmi jogszabályok megsértése történt.