Lehekülg on masintõlge. Kui soovite seda näha inglise keeles, klõpsake siin

×

Hoiatus! Kui valite mõne muu keele kui inglise keele, on tegemist masintõlkega ja see paneb teid tõenäoliselt naeratama.

Privaatsuspoliitika

Veebipoe külastajate privaatsuspoliitika

Digital Flying Tiger Copenhagen A/S ("meie", "meid") on andmete vastutava töötlejana kohustatud kaitsma teie isikuandmeid ning meie eesmärk on, et te tunneksite end teie isikuandmete töötlemisel turvaliselt, sest me mõistame ja austame teie privaatsuse tähtsust. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me töötleme (nt kogume, kasutame, jagame ja töötleme muul viisil) teie isikuandmeid, kui külastate meie veebipoodi www.eu.flyingtiger.com ("veebipood").

Me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning kohaldatava õigusega, sealhulgas 27. aprilli 2016. aasta üldise andmekaitse määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi "GDPR") ja selle muudatustega ning muude neid eeskirju täiendavate õigusaktidega.

1: Kes me oleme?

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav ettevõte on:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
CVR nr. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Kopenhaagen
Taani
Tel. +45 8852 8000

2: Miks me töötleme teie isikuandmeid?

2.1 Veebipoe külastamisel automaatselt kogutud andmed
Kui külastate meie veebipoodi, kogume automaatselt küpsiseid ja muid andmeid teie kohta ja selle kohta, kuidas te veebipoodi kasutate, nt teie brauseri tüüp, kui palju te kasutate konkreetset funktsiooni, teie ostukorvis olevad esemed ja teie IP-aadress.

Meie töötlemise eesmärk on optimeerida kasutajakogemust ja veebisaidi funktsionaalsust, sealhulgas statistika koostamist. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et järgida meie õigustatud huvi veebipoe käitamiseks ja täiustamiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f). Täpsemate üksikasjade saamiseks vaadake eraldi küpsiste poliitikat [link].

2.2 Andmed, mida kogutakse, kui te loote meie veebipoes profiili.
Kui loote meie veebipoes profiili, kogume teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja parooli. Samuti töötleme teie ostuajalugu veebipoes.

Meie töötlemise eesmärk on muuta ostude sooritamine meie veebipoes lihtsaks ja informatiivseks. See isikuandmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja meie õigustatud huvi tõttu, et muuta veebipood teile kättesaadavamaks (GDPR artikli 6 lõike 1 punktid b ja f).

2.3 Andmed, mida kogutakse, kui te sooritate meie veebipoes ostu.
Kui te sooritate meie veebipoes ostu, kogume teie nime, aadressi, e-posti aadressi, ostetud esemeid ja hinda, samuti andmeid tarne kohta. Samuti töötleme teavet kasutatud maksekaardi kohta, samuti teavet tagastuste kohta. Pange tähele, et me ei töötle teie kaardinumbrit.

Meie töötlemise eesmärk on pakkuda teile tellitud tooteid ja hõlbustada tagastamist. Samuti töötleme teavet, mis on vajalik õiguslike nõuete täitmiseks, sealhulgas seoses raamatupidamisarvestuse ja raamatupidamisega. See isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks ja juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPR art. 6 lõike 1 punktid b ja c)).

2.4. Andmed, mida kogutakse teie poolt meile esitatud võimalike nõuete käsitlemisel
Kui esitate nõude, et toode on defektne, töötleme teie nime ja kontaktandmeid ning teie poolt esitatud teavet seoses nõude esitamisega ja meie kirjavahetusega.

Teie isikuandmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art. 6(1) (b)). Töötlemine võib olla vajalik ka juriidilise kohustuse täitmiseks, garantiinõude esitamiseks või meie õigustatud huvi tõttu, et parandada meie toodete ja teenuste kvaliteeti (GDPR art. 6 lõike 1 punktid c ja f).

Kui nõude käsitlemine nõuab terviseandmete töötlemist, töötleme selliseid delikaatseid isikuandmeid ainult siis, kui selleks on antud nõusolek või kui see on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks (GDPR art. 9 lõike 2 punktid a ja f)).

2.5 Andmed, mida kogutakse meiega kontakteerumise vormide kasutamisel
Kui võtate meiega ühendust vormi kasutades, töötleme teie nime ja kontaktandmeid ning teie poolt seoses vormi saatmisega ja meie kirjavahetusega esitatud teavet. Neid andmeid töödeldakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

2.6 Uudiskirja tellimisel kogutavad andmed
Kui registreerute meie uudiskirjale, kogume teie kohta isikuandmeid, sealhulgas teie nime ja e-posti aadressi. Meie töötlemise eesmärk on meie õigustatud huvi järgimine meie teenuste turundamisel (GDPR art. 6(1) (f)).

2.7. Meie tasakaalustav test
Kuivõrd me viitame oma õigustatud huvile kui eespool täpsustatud isikuandmete töötlemise õiguslikule alusele, oleme teinud nende huvide tasakaalustatuse testi, et tagada, et meie huvi ei ole ülekaalus teie huvide või põhiõiguste ja -vabaduste suhtes. Palun võtke meiega ühendust, kasutades eespool punktis 1 esitatud e-posti aadressi, kui soovite saada lisateavet tasakaalustatuse testi kohta.

Kui me kavatseme teie isikuandmeid töödelda muudel eesmärkidel kui need, milleks neid algselt koguti, teavitame teid enne edasist töötlemist uuest eesmärgist.

3: Kuidas me teie kohta isikuandmeid kogume?

Me kogume osa teie kohta käivaid isikuandmeid otse teilt, näiteks kui te registreerute uudiskirjadele, loote kasutaja profiili või sooritate veebipoes oste. Kui külastate ja sirvite meie veebisaiti, kogume automaatselt tehnilisi andmeid teie seadmete, brauseri aktiivsuse ja mustrite kohta. Me kogume neid isikuandmeid küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil, vt. meie küpsiste poliitika.

4: Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Me võime jagada teie isikuandmeid:

a) Tarnijad ja müüjad, kellega me koostööd teeme, näiteks meie poolt müüdavate toodete tarnijad.
b) Kolmandad isikud, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja tegutsevad seega meie andmetöötlejatena. Me kasutame kolmandaid isikuid uudiskirjade saatmiseks ja hostinguteenuse pakkujana. Oleme sõlminud kõigi oma andmetöötlejatega GDPRi artiklile 28 vastavad andmetöötluslepingud, et tagada, et sellised andmetöötlejad rakendavad asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid selliselt, et töötlemine vastab GDPRi nõuetele ja tagab teie õiguste kaitse.
c) Riigiasutused, näiteks maksuametid.
d) Me võime jagada mõningaid andmeid teie veebipoe kasutamise kohta analüütilistel eesmärkidel väliste teenusepakkujatega, kasutades selleks küpsiseid või sarnaseid meetodeid. Me jagame sellist teavet ainult siis, kui te nõustute küpsiste kasutamisega. Te võite igal ajal loobuda sellest ja lisateavet leiate veebilehelt küpsiste poliitika.
e) makselahenduste pakkujad, kui nad tegelevad teie veebipoe ostude eest tasumisega.

Aeg-ajalt võib meil olla vaja avaldada isikuandmeid ka teistele osapooltele, näiteks mis tahes isikule (füüsilisele või juriidilisele) või organisatsioonile, kellele me võime kehtivate seaduste kohaselt olla kohustatud isikuandmeid avaldama, sealhulgas, kuid mitte ainult, õiguskaitseasutustele, finantsasutustele ning kesk- ja kohalikele omavalitsustele.
Isikuandmeid võidakse avaldada ka seoses ettevõtte ümberkorraldamise, müügi või varade loovutamise, ühinemise, loovutamise või muude meie või mõne meie sidusettevõtte finantsseisundi muutustega.

5: Millistel tingimustel edastame teie isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd?

Mõnel juhul võime edastada isikuandmeid väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse - nt kui kasutame IT-teenuste pakkujaid sellistes riikides, milleks võivad olla Kanada, USA, Austraalia, India, Jaapan, Singapur, Ühendkuningriik, Uus-Meremaa, Šveits.

Selline edastamine toimub ainult konkreetsetel eesmärkidel ja me tagame alati, et sellise edastamise puhul rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu on sätestatud allpool:

a) Euroopa Liidu Komisjon on leidnud, et riik/riigid või ettevõte/ettevõtted on isikuandmete kaitse tasemelt piisava tasemega.
b) Euroopa Liidu komisjon on seisukohal, et riik/riigid ei ole isikuandmete kaitse piisava tasemega. Sellisel juhul pakume edastamiseks asjakohaseid kaitsemeetmeid, kasutades Euroopa Liidu Komisjoni avaldatud "Mudellepinguid isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse" või muud pädevate asutuste poolt heakskiidetud lepingulist kokkulepet.

6: Kui kaua me säilitame teie isikuandmeid?

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgil. Üldjuhul säilitame andmeid kliendilepingute ja ostude kohta viis (5) aastat alates selle aasta lõpust, mil leping sõlmiti või ost sooritati, et täita oma õiguslikke kohustusi.

Kui see on vajalik eespool nimetatud eesmärkide täitmiseks, säilitame teie andmeid pikema aja jooksul. Samuti võime säilitada teie isikuandmeid pikema aja jooksul, kui me oleme selleks seaduslikult kohustatud või kui säilitamine on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Meil on konkreetsed säilitamispõhimõtted järgmist tüüpi isikuandmete kohta:

- Meie veebipoe külastamisel automaatselt kogutud andmed kustutatakse vastavalt küpsiste poliitikale.
- Turunduslikel eesmärkidel töödeldud andmed kustutatakse, kui te oma nõusoleku tagasi võtate. Me säilitame siiski dokumentatsiooni teie nõusoleku kohta turundusmaterjalide saamiseks kaks aastat pärast selle tühistamist vastavalt Taani aegumistähtajale.
- Kliendinõuetega seoses töödeldud teave kustutatakse viis (5) aastat pärast juhtumi lõpetamist.
- Isikukahjudega seoses töödeldud teavet säilitatakse 10 aastat.

7: Mis siis, kui teie isikuandmete esitamine on kohustuslik?

Mõnel juhul on vähemalt osa teie isikuandmete esitamine vajalik lepingu sõlmimiseks.
Seega, kui te keeldute selliste isikuandmete edastamisest, ei pruugi me olla võimelised osutama teie poolt soovitud teenuseid.

8: Millised on meie turvameetmed?

Me rakendame turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid manipuleerimise, kadumise, hävitamise ja volitamata juurdepääsu eest. Me vaatame oma turvameetmeid pidevalt läbi, lähtudes uusimatest, tehnoloogilistest arengutest.

9: Millised on teie õigused?

Üldiselt on teil järgmised õigused:

- Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist.
- Teil on ka õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja lasta oma isikuandmete töötlemist piirata.
- Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
- Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis (andmete ülekantavus).

Nende õigustega võivad kaasneda tingimused või piirangud. Seetõttu ei ole näiteks kindel, et teil on konkreetsel juhul õigus andmete ülekantavusele - see sõltub töötlemistoimingu konkreetsetest asjaoludest. Samuti, kui te taotlete näiteks oma isikuandmete kustutamist, ei pruugi me olla võimelised osutama teie soovitud teenuseid.
Te võite alati esitada kaebuse Taani andmekaitseametile või selle riigi andmekaitseasutusele, kus te elate või kus teie arvates on rikutud andmekaitseseadust.