Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου για τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η Digital Flying Tiger Copenhagen A/S ("εμείς", "μας") υποχρεούται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και στόχος μας είναι να σας κάνουμε να αισθάνεστε ασφαλείς όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τη σημασία της ιδιωτικής σας ζωής. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε (π.χ. συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και επεξεργαζόμαστε με άλλο τρόπο) τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας κατάστημα, www.eu.flyingtiger.com ("το διαδικτυακό κατάστημα").

Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής ο "ΓΚΠΔ") και τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και άλλων τέτοιων νομοθετημάτων που συμπληρώνουν τους εν λόγω κανόνες.

1: Ποιοι είμαστε;

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:
Digital Flying Tiger Copenhagen A/S
Αριθμός CVR. 41992174
Strandgade 71 - 73
1401 Κοπεγχάγη
Δανία
Τηλ. +45 8852 8000

2: Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2.1 Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό κατάστημα
Όταν επισκέπτεστε το Webshop μας, συλλέγουμε αυτόματα cookies και άλλα δεδομένα σχετικά με εσάς και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το Webshop, π.χ. τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το πόσο χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία, τα αντικείμενα στο καλάθι σας και τη διεύθυνση IP σας.

Ο σκοπός της επεξεργασίας μας είναι η βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη και της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας στατιστικών στοιχείων. Αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να επιδιώξουμε το έννομο συμφέρον μας για τη λειτουργία και τη βελτίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)). Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ξεχωριστή πολιτική για τα cookies [σύνδεσμος].

2.2 Δεδομένα που συλλέγονται όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στο Webshop μας
Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ στο Webshop μας, συλλέγουμε το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα επεξεργαστούμε επίσης το ιστορικό των αγορών σας στο Webshop.

Ο σκοπός της επεξεργασίας μας είναι να καταστήσουμε εύκολη και ενημερωτική την πραγματοποίηση αγορών στο Webshop μας. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας και για το έννομο συμφέρον μας να καταστήσουμε το Webshop πιο προσιτό σε εσάς (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ)).

2.3 Δεδομένα που συλλέγονται όταν πραγματοποιείτε μια αγορά στο Webshop μας
Όταν πραγματοποιείτε αγορές στο Webshop μας, συλλέγουμε το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα είδη που αγοράζετε και την τιμή, καθώς και πληροφορίες για την παράδοση. Επεξεργαζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε καθώς και τυχόν πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές. Σημειώστε ότι δεν θα επεξεργαστούμε τον αριθμό της κάρτας σας.

Ο σκοπός της επεξεργασίας μας είναι να σας παρέχουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και να διευκολύνουμε τις επιστροφές. Θα επεξεργαζόμαστε επίσης πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών και φοροτεχνικών απαιτήσεων. Αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (ΓΚΠΔ αρ. 6(1) (β) και (γ)).

2.4 Δεδομένα που συλλέγονται κατά τον χειρισμό των απαιτήσεων που ενδέχεται να υποβάλλετε σε εμάς
Σε περίπτωση που καταθέσετε αξίωση ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό, θα επεξεργαστούμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς σε σχέση με την κατάθεση της αξίωσης και την αλληλογραφία μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μαζί σας (ΓΚΠΔ αρ. 6(1) (b)). Η επεξεργασία μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, για την άσκηση μιας αξίωσης εγγύησης ή για το έννομο συμφέρον μας να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (ΓΚΠΔ, άρθρο 3, παρ. 6(1) (γ) και (στ)).

Εάν ο χειρισμός της απαίτησης απαιτεί την επεξεργασία πληροφοριών υγείας, θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο εάν έχει δοθεί συγκατάθεση ή εάν είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (ΓΚΠΔ αρ. 9 παράγραφος 2 στοιχεία α) και στ)).

2.5 Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση φορμών επικοινωνίας μαζί μας
Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια φόρμα, θα επεξεργαστούμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την υποβολή της φόρμας και την αλληλογραφία μας. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

2.6 Δεδομένα που συλλέγονται όταν εγγράφεστε για ενημερωτικά δελτία
Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό μας δελτίο, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Ο σκοπός της επεξεργασίας μας είναι η επιδίωξη του έννομου συμφέροντός μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών μας (GDPR αρ. 6(1) (f)).

2.7. Το τεστ εξισορρόπησής μας
Στο βαθμό που αναφερόμαστε στο έννομο συμφέρον μας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προσδιορίζονται ανωτέρω, έχουμε πραγματοποιήσει δοκιμή εξισορρόπησης των εν λόγω συμφερόντων για να διασφαλίσουμε ότι το συμφέρον μας δεν υπερισχύει των συμφερόντων σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αναφέρεται στην ενότητα 1 ανωτέρω, εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τεστ εξισορρόπησης.

Εάν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα σας ενημερώσουμε - πριν από την περαιτέρω επεξεργασία - για τον νέο σκοπό.

3: Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα συλλέξουμε ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν απευθείας από εσάς, για παράδειγμα όταν εγγράφεστε για ενημερωτικά δελτία, δημιουργείτε ένα προφίλ χρήστη ή πραγματοποιείτε αγορές στο διαδικτυακό κατάστημα. Όταν επισκέπτεστε και περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, συλλέγουμε αυτόματα τεχνικά δεδομένα σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τη δραστηριότητα και τα μοτίβα του προγράμματος περιήγησης. Συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, βλ. την πολιτική μας για τα cookies.

4: Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με:

a) Προμηθευτές και πωλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως ο προμηθευτής των προϊόντων που πουλάμε.
b) Τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, και ως εκ τούτου ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων μας. Χρησιμοποιούμε τρίτους για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και ως πάροχο φιλοξενίας. Έχουμε συνάψει συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων που συμμορφώνονται με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ με όλους τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων εφαρμόζουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.
c) Δημόσιες αρχές, όπως οι φορολογικές αρχές.
d) Ενδέχεται να μοιραστούμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από εσάς με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για σκοπούς ανάλυσης μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών. Μοιραζόμαστε τέτοιες πληροφορίες μόνο εάν αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή, και για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Πολιτική για τα cookies.
e) Πάροχοι λύσεων πληρωμών κατά τη διαχείριση της πληρωμής των αγορών σας στο διαδικτυακό κατάστημα.

Κατά καιρούς, μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σε άλλα μέρη, όπως σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή οργανισμό στον οποίο μπορεί να υποχρεούμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αρχών επιβολής του νόμου, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης.
Οι προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται επίσης να αποκαλυφθούν σε σχέση με εταιρική αναδιάρθρωση, πώληση ή εκχώρηση περιουσιακών στοιχείων, συγχώνευση, εκποίηση ή άλλες αλλαγές στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας μας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν οντότητας.

5: Υπό ποιες συνθήκες θα διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ;

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ - π.χ. όταν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής σε τέτοιες χώρες, οι οποίες μπορεί να είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία.

Τέτοιες διαβιβάσεις θα πραγματοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς και θα διασφαλίζουμε πάντα ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις για την εν λόγω διαβίβαση, όπως περιγράφεται παρακάτω:

a) Η χώρα/χώρες ή εταιρεία/εταιρείες έχει/έχουν κριθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
b) Η χώρα/οι χώρες έχει/έχουν κριθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα παρέχουμε κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση μέσω της χρήσης των "Υποδειγμάτων συμβάσεων για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες", όπως δημοσιεύονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

6: Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε μεταγενέστερη επεξεργασία. Κατά γενικό κανόνα, θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συμβάσεις και τις αγορές πελατών για πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους, κατά το οποίο συνήφθη η σύμβαση ή ολοκληρώθηκε η αγορά, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή εάν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές διατήρησης για τον ακόλουθο τύπο προσωπικών πληροφοριών:

- Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα διαγράφονται σύμφωνα με την πολιτική για τα cookies.
- Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ θα διαγράφονται μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Ωστόσο, διατηρούμε την τεκμηρίωση σχετικά με τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ δύο χρόνια μετά την ανάκληση σύμφωνα με το δανικό νόμο περί παραγραφής.
- Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με αξιώσεις πελατών θα διαγράφονται πέντε (5) έτη μετά το κλείσιμο της υπόθεσης.
- Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με σωματικές βλάβες θα αποθηκεύονται για περίοδο 10 ετών

7: Τι γίνεται εάν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή τουλάχιστον ορισμένων προσωπικών σας πληροφοριών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης.
Ως εκ τούτου, εάν αρνηθείτε να κοινοποιήσετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε.

8: Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας μας;

Θα εφαρμόσουμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αναθεωρούμε συνεχώς τη διαδικασία ασφαλείας μας με βάση τις νεότερες, τεχνολογικές εξελίξεις.

9: Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε γενικές γραμμές, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

- Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
- Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
- Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκλησή σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
- Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (φορητότητα δεδομένων).

Ενδέχεται να υπάρχουν όροι ή περιορισμοί για τα δικαιώματα αυτά. Επομένως, δεν είναι βέβαιο για παράδειγμα ότι έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση - αυτό εξαρτάται από τις ειδικές περιστάσεις της δραστηριότητας επεξεργασίας. Επίσης, εάν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε.
Μπορείτε πάντοτε να υποβάλετε καταγγελία στον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων της Δανίας ή στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας όπου ζείτε ή όπου θεωρείτε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.