Planet

Bæredygtige produkter

Vores produkter er selve kernen i vores forretning. Vi ønsker at tilbyde vores kunder nyttige, sjove og inspirerende produkter til overkommelige priser. Vi ønsker, at vores produkter skal være sikre, og derfor træffer vi betydelige foranstaltninger for at sikre, at alle varer er produceret under humane og ansvarlige forhold i overensstemmelse med internationale sociale, miljømæssige og etiske standarder.

Som en globalt opererende detailhandler har vi et ansvar for vores indvirkning på planeten i hele værdikæden. Vores miljøpolitik udtrykker vores forpligtelse til at beskytte miljøet og klimaet ved at minimere vores påvirkning. En betydelig del af vores påvirkning stammer fra produktionen i vores forsyningskæde. Derfor specificerer vores adfærdskodeks for leverandører yderligere vores krav til vores leverandørers miljøbevidsthed og adfærd.

Ud over at søge at minimere påvirkningen i forsyningskæden fokuserer vi vores ressourcer på følgende områder Flying Tiger Copenhagen, som detailhandler, har den største indvirkning. Dette omfatter valg af mere miljøbevidste materialer til vores produkter, brug af mindre plastik i hele vores værdikæde, indkøb af bæredygtige skovbrugsprodukter, minimering af emballage, reduktion af energiforbruget i butikker og på kontorer og minimering af mad- og andet produktspild via donationer.