Strategie

V naší strategii udržitelnosti se zaměřujeme na tři základní pilíře: produkty, provoz a lidi, založené na komunikaci a podávání zpráv. Pro ně platí následující prohlášení o našem poslání:

Produkty - Chceme našim zákazníkům nabízet zábavné, překvapivé a kreativní ekologické volby. Abychom toho dosáhli, stává se udržitelnost nedílnou součástí způsobu, jakým navrhujeme a získáváme naše výrobky. Zaměřujeme se na kruhové materiály, design, obaly a značení.

Provoz - Zavázali jsme se k etickému získávání zdrojů, budování kapacit, sociální odpovědnosti a environmentálnímu řízení výroby. Ve vlastních provozech: kancelářích, skladech a prodejnách se zaměřujeme na CO2 neutrální provoz a cirkulaci materiálů.

Lidé - Věříme, že odpovědné chování ve všech aspektech pozitivně ovlivňuje životy mnoha lidí' a je klíčem k tomu, abychom byli jako firma úspěšní. Chceme umožnit našim partnerům, dodavatelům, zaměstnancům a zákazníkům chovat se šetrněji k životnímu prostředí.

FSC icon
Udržitelné lesy

Když si vyberete zboží s certifikátem FSC®, podporujete odpovědné využívání světových lesů a pomáháte pečovat o zvířata a lidi, kteří v nich žijí. Hledejte na našich výrobcích značku FSC a přečtěte si více na adrese flyingtiger.com/fsc