Odpovědné získávání zdrojů

Svými nákupními rozhodnutími ovlivňujeme sociální, environmentální a ekonomické podmínky v globálních dodavatelských řetězcích. Sledování a řešení rizik udržitelnosti v našem dodavatelském řetězci posiluje důvěru našich zainteresovaných stran v naši značku a zvyšuje naši připravenost na rostoucí pozornost regulačních orgánů věnovanou náležité péči v dodavatelských řetězcích.

Naše zaměření na odpovědné získávání zdrojů zajišťuje, že zohledňujeme dopady lidských a pracovních práv na pracovníky a komunity. Prostřednictvím našeho procesu dodržování sociálních předpisů se snažíme zajistit, aby továrny vybrané pro výrobu naším jménem splňovaly naše požadavky a aby se k lidem vyrábějícím naše výrobky chovali s respektem a poskytovali jim spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky.

Zapojení dodavatelů a budování jejich schopností

Naše auditní procesy považujeme za klíčový nástroj pro zajištění dodržování předpisů v našem dodavatelském řetězci, ale také jsme se naučili, že pro dosažení skutečných zlepšení musíme tyto procesy kombinovat s proaktivním budováním kapacit a školením našich dodavatelů a jejich továren.

Nemožnost uspořádat větší fyzické konference nebo školení kvůli pandemii kovidu-19 podnítila vytvoření a zavedení dodavatelské akademie. Akademie nyní pořádá častá sezení na relevantní témata v rámci udržitelnosti, dodržování předpisů a kvality, což nám umožňuje poskytovat školení týkající se více témat a pro širší publikum.

FSC icon
Udržitelné lesy

Když si vyberete zboží s certifikátem FSC®, podporujete odpovědné využívání světových lesů a pomáháte pečovat o zvířata a lidi, kteří v nich žijí. Hledejte na našich výrobcích značku FSC a přečtěte si více na adrese flyingtiger.com/fsc