Odpovědné balení

Obaly jsou celosvětově jednou z největších kategorií odpadu. Často má krátkou životnost a velký dopad na životní prostředí. Potřebujeme ho k ochraně a informování, ale budeme používat co nejméně materiálu. To je dobré pro životní prostředí a zmírňuje to různorodé systémy zdanění obalů, které se v celosvětovém měřítku rozšiřují.

Ambice

Pokud jde o obaly, zaměřujeme se na:

- Používat méně obalů
- Odstraňte přebytečné/nepotřebné plasty
- Usnadněte třídění a recyklaci.

Náš cíl snížit používání plastových obalů o 20 % v roce 2022 jsme splnili již v roce 2021, kdy se nám od roku 2019 podařilo snížit jejich množství o 28 %. Vzhledem k velmi pozitivnímu vývoji v této oblasti byl náš cíl v oblasti obalů revidován a stanoven ambicióznější cíl. Nyní usilujeme o 50% snížení plastových obalů pro rok 2025.

Příklad obalů

Naše snížení plastových obalů je do značné míry výsledkem mnoha malých změn. Díky pečlivému zkoumání každého obalu z hlediska možností optimalizace se malé změny stávají velmi účinnými. Jedním z příkladů jsou tyto velmi oblíbené mentolky. Obal vznikl s vnitřní plastovou vaničkou, která byla nyní vyhodnocena jako nepotřebná. Odstraněním tohoto malého kousku plastu jsme odstranili téměř čtyři tuny plastu ročně, což odpovídá odstranění více než 12 tun emisí CO2ekv ročně.

FSC icon
Udržitelné lesy

Když si vyberete zboží s certifikátem FSC®, podporujete odpovědné využívání světových lesů a pomáháte pečovat o zvířata a lidi, kteří v nich žijí. Hledejte na našich výrobcích značku FSC a přečtěte si více na adrese flyingtiger.com/fsc