Tävlingsvillkor

Tävlingen anordnas av TZ-shops South Sweden AB, Södergatan 16, 211 34 Malmö, číslo organizace 556753-0539 (ansvarig för Flying Tiger Copenhagen-butikerna i Sverige). Deltagande i tävlingen är inte villkorat av köp.

 

Vinsten

 • Priset består av vinnaren som deltar i en Store Run i Flying Tiger Copenhagen i Örebro (Köpmangatan 18, 702 11 Örebro) på öppningsdagen d. 15 oktober.

  En Store Run består af at vinnaren samlar så mange produkter som muligt på 60 sekunder. Förutsatt att vinnaren passerar den angivna mållinjen inden 60 sekunder och i övrigt agerar i enlighet med instruktionerna för Store Run som anges i tävlingsvillkoren och / eller av Flying Tiger Copenhagens personal på plats i butiken, vinner vinneraren produkterna i målzonen.

 

Villkor för deltagande

 1. Deltagare i tävlingen får inte vara anställda av Flying Tiger Copenhagen eller något annat företag som ingår i Zebra A / S.

 2. Åldersgräns för våra tävlingar är 18 år. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta och ta emot pris.

 3. Deltagare i tävlingen är ansvariga för eventuella rese- och logikostnader i samband med deltagande i tävlingen.

 4. Flying Tiger Copenhagen väljer en vinnare.

 5. Vinnaren väljs av en jury bestående av tre representanter från Flying Tiger Copenhagen. Juryns beslut kan inte överklagas.

 6. Vinnaren kommer att meddelas via e-post. Vinnaren kommer också att tillkännages i en Instagram Story på @flyingtigerse, och vinnaren accepterar det.

 7. Om vinnaren inte hör av sig inom 3 dagar efter att vi har kontaktat vederbörande, så förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.

 8. Vinnaren förbinder sig att, för att vara berättigad till priset, vara tillgänglig för att delta i Store Run vid den tid som Flying Tiger Copenhagen valt.

 9. Priset kan inte överföras eller bytas mot kontanter. Eventuell skatt betalas av vinnaren.

 10. Produkter som ingår i priset täcks inte av våra vanliga regler för retur. För defekter i produkterna är Flying Tiger Copenhagen ansvarig i enlighet med konsumentlagstiftningen.

 11. Vinnaren förbinder sig att bära kläder / accessoarer som instrueras och tillhandahålls av Flying Tiger Copenhagen pod Store Run.

 12. Under Store Run får vinnaren bara välja produkter och inte t.ex. presentkort och får inte fösa ner varor i kundkorgen.

 13. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att (a) filma och intervjua vinnaren under och i samband med Store Run (b) fritt använda filmen och vinnarens namn för marknadsföringsändamål på sociala medier för Flying Tiger Copenhagen och associerade företag.

 14. Flying Tiger Copenhagen tar inte ansvar för tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagandet i tävlingen eller dess slutresultat.

 15. Vinnaren deltar i Store Run på egen risk och Flying Tiger Copenhagen kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår i samband med detta.

 16. Om vinnaren med avsikt eller försumlighet orsakar skada på butiken eller produkterna under Store Run, ska vinnaren ersätta Flying Tiger Copenhagen de inträffade kostnaderna.

 17. Flying Tiger Copenhagen förbehåller sig rätten att (1) diskvalificera deltagare som agerar i strid med villkoren och (2) utesluta produkter från priset i händelse av att vinnaren har handlat i strid med Store Run-instruktionerna i villkoren av tävlingen i butiken.

 18. Deltagarna godkänner alla tävlingsvillkor genom att delta i tävlingen.

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen kommer att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

 


FSC icon
Udržitelné lesy

Když si vyberete zboží s certifikátem FSC®, podporujete odpovědné využívání světových lesů a pomáháte pečovat o zvířata a lidi, kteří v nich žijí. Hledejte na našich výrobcích značku FSC a přečtěte si více na adrese flyingtiger.com/fsc