Jste:

Vyplejte ji a sklízejte! Jsi soběstačný a bylinkové nadšení si pěstuješ ve svém milovaném skleníku.

Jste:

Vyplejte ji a sklízejte! Jsi soběstačný a bylinkové nadšení si pěstuješ ve svém milovaném skleníku.

FSC icon
Udržitelné lesy

Když si vyberete zboží s certifikátem FSC®, podporujete odpovědné využívání světových lesů a pomáháte pečovat o zvířata a lidi, kteří v nich žijí. Hledejte na našich výrobcích značku FSC a přečtěte si více na adrese flyingtiger.com/fsc